Vergoedingen 2021

Vergoeding basisverzekering en aanvullende verzekeringen

In ons online vergoedingoverzicht zorgverzekering leest u per zorgsoort op welke vergoeding u kunt rekenen vanuit de basisverzekering, aanvullende verzekeringen of tandartsverzekeringen.

Voor sommige behandelingen, hulp- of geneesmiddelen heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig voordat de behandeling of gebruik plaatsvindt. Deze machtiging is noodzakelijk om vergoeding te krijgen voor de gemaakte kosten. Indien uw machtigingsaanvraag voldoet aan de gestelde criteria zoals genoemd in de voorwaarden, dan mag u er vanuit gaan dat wij binnen 14 dagen zullen reageren op uw aanvraag.

In het vergoedingenoverzicht, onder de betreffende behandeling of onder het betreffende hulp- of geneesmiddel, kunt u vinden of een machtigingsaanvraag noodzakelijk is. Staat hier niets vermeld over toestemming, dan hoeft u niets aan te vragen.

Zoek vergoeding

A
Acupunctuur Alternatieve geneeswijzen Ambulancevervoer Anticonceptiemiddelen Antroposofie Audiologische zorg
B
Bariatrische chirurgie Borstprothese Borstvoeding advies en begeleiding Brillen en lenzen Bijzondere tandheelkunde
C
Care for Women
D
Diabeteshulpmiddelen Dialyse zonder opname Diëtetiek
E
Eerstelijnsverblijf Erfelijkheidsadvies Ergotherapie
F
Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar Fysiotherapie
G
Gecombineerde leefstijlinterventie Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen Gezichtsverzorging Gezondheidscursus Gezondheidsonderzoek Geriatrische revalidatiezorg Gespecialiseerde ggz
H
Hoorhulpmiddelen Hospice Huisartsenzorg Hulpmiddelenzorg
I
Incontinentiemateriaal Ivf of icsi behandeling
K
Ketenzorg Ki kid of iui behandeling Kinderopvang bij ziekenhuisopname Kraampakket Kraamzorg Kuuroord
L
Lensimplantatie Logeerhuis Logopedia
M
Mantelzorgmakelaar Mechanische beademing Medische keuring rijbewijs Medisch specialistische zorg
N
Nachtelijke thuiszorg voor stervenden
O
Onderzoek naar kanker bij kinderen Ooglaserbehandeling Ooglidcorrectie Oorstandcorrectie Orthodontie Orthodontie in bijzondere gevallen Orthopedische schoenen Overige geneeskundige zorg
P
Persoonlijke alarmering Preventieve voetzorg
R
Revalidatiezorg Reiskosten bij ziekenbezoek
S
Second opinion Seksuologie Spataderbehandeling Sportmedisch advies Sterilisatie Stoppen met roken programma
T
Tandheelkundige zorg tot 18 jaar Tandarts en orthodontie TENS bij bevalling Therapeutisch vakantiekamp Therapeutisch zwemmen Transplantatiezorg Trombosezorg
V
Vergoeding geneesmiddelen Vaccinaties voor reizigers Verblijf Verloskundige zorg Verpleging en verzorging zonder verblijf Voetverzorging
Z
Zorg in het buitenland Zittend ziekenvervoer Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zwangerschapcursus en moederbegeleiding
A - Z
A B C D E F G H I
J
K L M N O P
Q
R S T
U
V
W
X
Y
Z