Vrouw in hal
Vrouw in hal

Kraamzorg

Kraamzorg is zorg aan moeder en kind na de bevalling. De zorg is bedoeld voor de eerste tien dagen vanaf de dag van de bevalling. Jouw persoonlijke situatie bepaalt hoeveel uur kraamzorg per dag je krijgt.

Bij bepaling van het aantal uur kraamzorg hanteren we het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. De hoeveelheid kraamzorg is onder meer afhankelijk van de gezinssamenstelling en de aanwezigheid van hulp van familie of vrienden (mantelzorg).

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering

100% minus de wettelijke eigen bijdrage.

Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen dan betaal je een deel zelf

Aanvullende verzekering  Vergoeding
Start Geen 
Slim Geen 
Extra Geen 
Plus 60% van de wettelijke eigen bijdrage 
Top 60% van de wettelijke eigen bijdrage

Vooraf aanvragen

Om kraamzorg te krijgen, is het noodzakelijk dat je je eerst bij ons aanmeldt. Zorg dat je dit doet voor de twintigste week van je zwangerschap, zodat we alle zorg op tijd kunnen regelen. Aanmelden kan via het online aanmeldformulier.

Waar kun je terecht?

Voor kraamzorg kun je terecht bij:

  • geboortecentra
  • kraamverzorgenden
  • ziekenhuizen
  • geboortezorgorganisaties die hiervoor door ons zijn gecontracteerd

Eigen bijdrage

Voor kraamzorg bij je thuis geldt een wettelijke eigen bijdrage van €4,60 per uur.

Als je zonder medische noodzaak verblijft in een ziekenhuis of in een door ons gecontracteerd geboortecentrum, dan geldt er een wettelijke eigen bijdrage van €18,50 per dag voor jou en €18,- per dag voor je kind. Als het verblijf in de instelling meer kost dan €131,- per dag, betaal je ook het bedrag boven die €131,-.

Heb je een medische indicatie voor bevalling in een ziekenhuis of instelling, dan hoef je natuurlijk geen eigen bijdrage te betalen voor kraamzorg.

Eigen risico

De kosten voor kraamzorg tellen niet mee voor het eigen risico.

Belangrijke documenten

Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (PDF)