Vrouw in hal
Vrouw in hal

Zorginkoop

Afspraken met zorgverleners

ZorgDirect zet zich in voor uitstekende zorg. Wij maken afspraken met zorgverleners over de kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en de prijs van zorg. Dit leggen we vast in een contract.

Zorginkoopbeleid

ZorgDirect is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. U vindt ons zorginkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

Waar wij naar kijken bij zorginkoop

In het algemeen kijken wij bij de inkoop van zorg naar de volgende punten:

 • Betaalbaarheid
  Bij de inkoop van zorg letten wij op de kosten waardoor we de premie van uw zorgverzekering betaalbaar houden.
 • Kwaliteit
  De zorg die wij inkopen voldoet aan de geldende kwaliteitseisen en -standaarden vanuit de beroepsgroepen.
 • Passende zorg
  We vinden het belangrijk dat de zorg die wij inkopen, bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Door het centraal stellen van de daadwerkelijke behoefte van de patiënt streven we ernaar om onnodige medische zorg te voorkomen en patiënten beter te ondersteunen.
 • Toegankelijkheid van zorg
  We zorgen dat er voldoende zorg is ingekocht, zodat verzekerden tijdig de zorg kunnen ontvangen en gebruik kunnen maken van zorgbemiddeling.
 • Vermindering administratieve lasten
  We houden de administratieve lasten voor zorgaanbieders zo laag mogelijk. Dit doen we bijvoorbeeld door het sluiten van meerjarenovereenkomsten.
 • Transparantie van het zorginkoopproces
  Ons beleid en ons inkoopproces is transparant voor zorgaanbieders en aanbieders weten op welke wijze zij contact met ons kunnen opnemen.

Juiste zorg op de juiste plek

Hiernaast zetten wij de komende jaren in ons zorginkoopbeleid specifiek in op Juiste Zorg op de Juiste Plek en Digitalering & Innovatie. Voorbeelden hiervan zijn verplaatsing van zorg in de tweede lijn naar de eerste lijn en afspraken over gezondheid en preventie.

Digitalisering

Bij digitalisering vinden we het keuzerecht van de patiënt het vertrekpunt: digitaal waar het kan, fysiek waar het moet – maar altijd in overleg met de patiënt en zijn of haar naasten (samen beslissen). Ook zetten we in op een landelijke zorginfrastructuur om de zorgcommunicatie en gegevensuitwisseling te verbeteren.

Innovaties

Wij staan open voor innovaties om de zorg te verbeteren. Meer hierover leest u op de website van Eno. Daar vindt u ook het zorginkoopbeleid per zorgsoort en de wijze waarop wij onze leden betrekken bij de totstandkoming van ons zorginkoopbeleid.

In onze Zorgzoeker ziet u met welke zorgaanbieders wij contracten hebben afgesloten.