Vrouw in hal
Vrouw in hal

Lensimplantatie

Als er een ‘extra’ lens in het oog wordt geïmplanteerd, is er sprake van lensimplantatie. De geïmplanteerde lens blijft altijd zitten. Door zo’n implantatie hoef je geen bril of lenzen meer te dragen.

Wat krijg je vergoed?

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Slim geen
Extra geen
Plus geen
Top maximaal € 500,- voor de totale behandeling van beide ogen samen voor de gehele verzekerde periode

Belangrijke zaken

U heeft recht op vergoeding van lensimplantaties. Deze vergoeding omvat ook de meerkosten van lensimplantaties die vallen onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering worden vergoed. Onder de dekking vallen niet de kosten van lensimplantaties die op grond van de basisverzekering worden vergoed.

Ziekenhuizen en oogklinieken mogen de zorg verlenen. Vind met onze zorgzoeker een zorgaanbieder in jouw buurt.

Eigen bijdrage

Alle kosten boven het maximaal te vergoeden bedrag zijn voor je eigen rekening.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.