Vrouw in hal
Vrouw in hal

Orthodontie in bijzondere gevallen

Bij orthodontie wordt de stand van de tanden en kiezen in de kaak verbeterd. Heb je een ernstige groei- of ontwikkelingsstoornis aan je tanden, kaak of gebit, dan kom je in aanmerking voor vergoeding van orthodontie in bijzondere gevallen.

De orthodontie moet nodig zijn om een tandheelkundige functie te behouden of krijgen. Daarbij is het noodzakelijk dat andere zorg (multidisciplinaire behandeling) wordt meebehandeld.

Wat krijg je vergoed?

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van de, huisarts, tandarts of tandarts-specialiast om zorg te mogen ontvangen van een orthodontist.

Toestemming aanvragen

Voor vergoeding van orthodontie in bijzondere gevallen heb je van tevoren schriftelijke toestemming van ons nodig. Lees in de verzekeringsvoorwaarden wat je bij je toestemmingsaanvraag moet meesturen.

Waar kun je terecht

Voor orthodontie in bijzondere gevallen kun je terecht bij een orthodontist al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.