Vrouw in hal
Vrouw in hal

Medisch specialistische zorg

Geneeskundige zorg die medisch specialisten plegen te bieden is medisch specialistische zorg (algemeen). Voorbeelden van medisch specialisten zijn internisten, dermatologen en plastisch chirurgen.

Wat krijg je vergoed?

Ook hulpmiddelen en geneesmiddelen die bij de behandeling horen, vallen onder de basisverzekering. En ook voorwaardelijk toegelaten zorg valt onder medisch specialistische zorg. Daarnaast wordt een aantal behandelingen niet gezien als medisch specialistische zorg. Raadpleeg voor meer informatie de polisvoorwaarden.
Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering Vergoeding voor kosten behandeling en verblijf in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start  Voor de hieronder genoemde behandelingen geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. 
Slim  Voor de hieronder genoemde behandelingen geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
Extra Voor de hieronder genoemde behandelingen geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
Plus Voor de hieronder genoemde behandelingen geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
Top Voor de hieronder genoemde behandelingen geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Verwijzing nodig

Voor een vergoeding van medisch specialistische zorg heb je een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, verloskundige, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding, SEH-arts, physician assistent, verpleegkundig specialist, sportarts, klinisch fysicus audioloog, bedrijfsarts, tandarts, kaakchirurg, optometrist, orthoptist of triage-audicien. Heb je spoedeisende hulp nodig, dan geldt deze voorwaarde niet. De verwijzing is twaalf maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.

Vanuit de basisverzekering heb je voor een aantal vergoedingen vooraf schriftelijke toestemming nodig. Al deze behandelingen staan op de Lijst met vooraf aan te vragen verrichtingen en de Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie. Voorkom verrassingen achteraf en kijk van tevoren goed of en hoeveel vergoeding je krijgt voor de zorg.

Toestemming aanvragen

Je hebt vooraf schriftelijke toestemming nodig als de vergoeding van de behandeling die op jou van toepassing is, voorkomt op de Lijst met vooraf aan te vragen verrichtingen en de Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie. Stuur bij de aanvraag voor de zorg een rapportage mee van je behandelend arts, waarin de volgende zaken zijn opgenomen: je medische diagnose(s), een beschrijving van je actuele problematiek, het voorgestelde behandelplan (zorgactiviteit) en (indien mogelijk) toepasselijke foto’s.

Geven wij toestemming, dan geldt de toestemming voor één jaar, gerekend vanaf de datum waarop wij de schriftelijke toestemming hebben afgegeven. De toestemming kan korter of langer gelden, als wij dat uitdrukkelijk bij het afgeven van de toestemming hebben vermeld.

Je kunt je aanvraag sturen naar:

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Stuurt jouw zorgaanbieder de aanvraag namens jou? In dat geval willen wij graag weten dat jij daarmee akkoord bent. Om dat aan te geven, zet je je handtekening op de aanvraag.

Waar kun je terecht

Je kunt voor medisch specialistische zorg terecht in een ziekenhuis, in een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of bij een medisch specialist of kaakchirurg die buiten het ziekenhuis werkt.

Voor medisch specialistische zorg die wordt vergoed door de basisverzekering kun je terecht in het ziekenhuis. Als je graag wilt worden behandeld in een specifiek ZBC of door een zelfstandig gevestigde medisch specialist, neem dan van tevoren contact met ons op. Dan kunnen we samen checken of wij een contract hebben met het ZBC of de specialist die jouw voorkeur heeft.

Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde zorgaanbieder in jouw buurt.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Belangrijke documenten

Lijst vooraf aan te vragen verrichtingen (PDF)

Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie (PDF)

Lijst gecontracteerde zorgverleners aanvullende verzekeringen Medisch specialistische zorg (PDF)