Vrouw in hal
Vrouw in hal

Trombosezorg

Trombose is een bloedstolsel in de bloedvaten. Het kan ontstaan in slagaderen en aderen.

De zorg voor trombosepatiĆ«nten bestaat onder meer uit een regelmatig bloedmonster, noodzakelijke laboratoriumonderzoeken om de stollingstijd van je bloed te bepalen en advies over het gebruik van geneesmiddelen die de bloedstolling beĆÆnvloeden. Ook krijg je noodzakelijke apparatuur om de stollingstijd van je bloed zelf te kunnen meten en een opleiding om dat te leren. Kijk voor meer informatie over trombosezorg in de verzekeringsvoorwaarden.

Wat krijg je vergoed?

Let op: mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen dan moet je een deel zelf betalen.

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verloskundige.

Waar kun je terecht

De trombosezorg mag worden verleend door een trombosedienst.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.