Voorwaarden zorgverzekering 2022

Naast de verzekeringsvoorwaarden zijn er meer documenten van belang voor jouw zorgverzekering. Hier vind je alle regelingen en reglementen overzichtelijk op een rijtje.


Voorwaarden 2022

Verzekeringsvoorwaarden basisverzekering en aanvullende verzekeringen (PDF)


Zorgverzekeringskaarten

Alle zorgverzekeraars maken documenten waar de belangrijkste kenmerken van hun verzekeringen op staan. Deze documenten heten ‘zorgverzekeringskaarten’. Hieronder vindt u de kaarten van onze basisverzekering, de aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekeringen.

Documenten die horen bij de voorwaarden 2022

Algemeen


Alternatieve geneeswijzen


Gecombineerde leefstijlinterventie


Fysiotherapie en oefentherapie


Kraamzorg


Mondzorg


Medisch specialistische zorg


Geneesmiddelen


Hulpmiddelen


GGZ


Overig


PGB

De formulieren kun je samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de Voorwaarden 2021.