Voorwaarden zorgverzekering 2019

Naast de verzekeringsvoorwaarden zijn er meer documenten van belang voor jouw zorgverzekering. Hier vind je alle regelingen en reglementen overzichtelijk op een rijtje.

Voorwaarden 2019

Zorgverzekeringskaarten

Sinds 2017 maken alle zorgverzekeraars documenten waar de belangrijkste kenmerken van hun verzekeringen op staan. Deze documenten heten ‘zorgverzekeringskaarten’. Hieronder vindt u de kaarten van onze basisverzekering, de aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekeringen.

 

Documenten die horen bij de voorwaarden 2019

Algemeen
Alternatieve geneeswijzen
Fysiotherapie en oefentherapie
Kraamzorg
Mondzorg
Medisch specialistische zorg
Geneesmiddelen
Hulpmiddelen
GGZ
Overig
PGB

Let op: aanvraagformulier deel 3 is niet meer nodig! De formulieren kun je samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.

Voorwaarden 2018

Ben je op zoek naar de voorwaarden 2018? Deze vind je hier.

 

VOORWAARDEN 2018