Vrouw in hal
Vrouw in hal

Logeerhuis

Een logeerhuis is een instelling verbonden aan een ziekenhuis, waar mensen kunnen verblijven die hun in het ziekenhuis opgenomen gezinslid komen bezoeken. Een voorbeeld is het Ronald McDonald Huis.

Wat krijg je vergoed?

Als één of meerdere gezinsleden jou komen bezoeken in het ziekenhuis, heb je recht op vergoeding van hun verblijf in een logeerhuis. De voorwaarden hiervoor zijn dat het gezinslid op hetzelfde adres woont als jij en ook bij ZorgDirect verzekerd is. De maximale vergoeding geldt voor het totaal aantal bezoekende gezinsleden dat verblijft in het logeerhuis.

Het logeerhuis moet verbonden zijn aan het ziekenhuis waar jij bent opgenomen. Als er geen logeerhuis in de buurt is of als er geen plaats meer beschikbaar is in het logeerhuis, dan heb je recht op vergoeding van verblijf in een pension.

Stuur een bewijs van de ziekenhuisopname mee als je de rekening van het verblijf in een logeerhuis declareert.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start  Geen 
Slim Geen 
Extra  Geen 
Plus maximaal € 25,- per dag, tot maximaal € 250,- per kalenderjaar 
Top maximaal € 25,- per dag, tot maximaal € 500,- per kalenderjaar

Belangrijke zaken

Je kunt terecht bij een logeerhuis dat verbonden is aan het ziekenhuis. Als er geen logeerhuis in de buurt is of er geen plek beschikbaar is in het logeerhuis, kun je terecht in een pension.

Eigen bijdrage

Alle kosten boven het maximaal te vergoeden bedrag zijn voor je eigen rekening.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.