Vrouw in hal
Vrouw in hal

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Als je gebit wordt verzorgd of hersteld door een tandarts, een kaakchirurg, een tandprotheticus of een mondhygiënist, spreken we van tandheelkundige zorg. Heb je een bijzondere aandoening aan de mond, de kaken en/of het gebit (beter bekend als het tand-kaak-mondstelsel), dan kun je aanspraak maken op bijzondere tandheelkunde.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering diverse soorten tandheelkundige zorg*

*Vanuit de basisverzekering heeft een verzekerde jonger dan 18 jaar recht op onder andere vergoeding van de kosten die gemaakt worden bij een jaarlijkse tandartscontrole (meer controles op indicatie), twee fluoridebehandelingen (meer behandelingen op indicatie), het verwijderen van tandsteen en het aanbrengen van een sealing (beschermend laagje) op de bovenkant van de kiezen. Voor een aantal behandelingen heb je toestemming van ons nodig. Dit kun je lezen in onze voorwaarden.

Als je jonger bent dan 23 jaar, dan heb je recht op tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van tandheelkundige implantaten, als het de vervanging van een of meer ontbrekende blijvende snij- of hoektanden betreft die niet zijn aangelegd, of omdat het ontbreken van die tand of die tanden het directe gevolg is van een ongeval. Hierbij geldt als voorwaarde dat de noodzaak van deze zorg is vastgesteld voordat je 18 jaar bent geworden.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden voor alle tandheelkundige zorg waarvoor je vanuit de basisverzekering een vergoeding kunt krijgen onder de 18 jaar.

Tandverzekering Vergoeding
TandExtra 75% tot maximaal €250,- per kalenderjaar*
TandPlus
75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar*
TandTop 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar*

*Alle prestatiecodes. Iedere behandeling heeft een prestatiecode. Je vindt die code achter het soort behandeling op de offerte of rekening van je tandarts. Prestatiecodes zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als deze behandelingen voldoen aan de voorwaarden die bij die specifieke prestatie horen, mogen zorgverzekeraars de behandelingen in rekening brengen.

Waar kun je terecht?

Tandheelkundige zorg mag worden verleend door de volgende professionals:

  • Tandheelkundige zorg: een tandarts.
  • Orthodontie: een orthodontist.
  • Implantologie: een kaakchirurg. Voor zorg door een kaakchirurg moet je een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts of orthodontist of een andere kaakchirurg.
  • Mondzorg: een mondhygiënist.
  • Uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen voor de boven of onderkaak, al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten, mogen ook gemaakt en geplaatst worden door een tandprotheticus. Voor zorg door een tandprotheticus moet je een verwijzing hebben van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist.

Zie voor meer informatie de verzekeringsvoorwaarden.

Eigen bijdrage

Alle kosten boven de maximale vergoeding zijn voor je eigen rekening.

Eigen risico

Verzekerden jonger dan 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.