Vrouw in hal
Vrouw in hal

Dialyse zonder opname

Niet-klinische bloeddialyse (haemodialyse) en buikspoeling (peritoneaaldialyse) vormen samen dialysezorg. Het is mogelijk om de dialyse thuis of in een dialysecentrum te ondergaan.

Als de dialyse thuis plaatsvindt, heb je onder meer recht op vergoeding van thuisdialyse-apparatuur met toebehoren en regelmatige controle en onderhoud van de apparatuur en de middelen die voor de behandeling benodigd zijn. Lees de verzekeringsvoorwaarden voor een compleet overzicht van welke kosten wel en niet vergoed worden.

Wat krijg je vergoed?

Let op: als de kosten onredelijk hoog uitvallen, betaal je een gedeelte zelf.

Verwijzing nodig

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dialysezorg, heb je een verwijzing nodig van een medisch specialist of klinisch technoloog.

Waar kun je terecht

Dialysezorg mag worden verleend in een dialysecentrum of bij jou thuis. De zorg wordt verleend onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist. Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerd dialysecentrum in jouw buurt.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.