Vrouw in hal
Vrouw in hal

Dialyse zonder opname

Niet-klinische bloeddialyse (haemodialyse) en buikspoeling (peritoneaaldialyse) vormen samen dialysezorg. Het is mogelijk om de dialyse thuis of in een dialysecentrum te ondergaan.

Als de dialyse thuis plaatsvindt, heb je onder meer recht op vergoeding van thuisdialyse-apparatuur met toebehoren en regelmatige controle en onderhoud van de apparatuur en de middelen die voor de behandeling benodigd zijn. Lees de verzekeringsvoorwaarden voor een compleet overzicht van welke kosten wel en niet vergoed worden.

Wat krijg je vergoed?

Basispolis
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Start
Geen
Slim
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Let op: als de kosten onredelijk hoog uitvallen, betaal je een gedeelte zelf.

Verwijzing nodig

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dialysezorg, heb je een verwijzing nodig van een medisch specialist of klinisch technoloog.

Waar kun je terecht

Dialysezorg mag worden verleend in een dialysecentrum of bij jou thuis. De zorg wordt verleend onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist. Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerd dialysecentrum in jouw buurt.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden van 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met de Zorgzoeker vind je een gecontracteerde zorgverlener in de buurt. Voor meer informatie kun je bellen met onze Klantenservice via tel: 088-6877474. Onze medewerkers helpen je graag verder.