Vrouw in hal
Vrouw in hal

Sterilisatie

Een sterilisatie is een ingreep om vrijwillige onvruchtbaarheid te bewerkstelligen. Een sterilisatie is mogelijk bij zowel mannen als vrouwen.

Wat krijg je vergoed?

Belangrijke zaken

Je kunt een sterilisatie laten uitvoeren bij een (gecontracteerd) ziekenhuis en een gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum. Onder gecontracteerde zorg verstaan wij zorg die wordt verleend door een ziekenhuis waarmee wij afspraken hebben gemaakt, speciaal voor het verrichten van sterilisaties. Let op: daaronder vallen niet de ziekenhuizen waarmee wij enkel algemene afspraken voor medisch specialistische zorg hebben gemaakt.

Ook huisartsen die door ons gecontracteerd zijn speciaal voor het verrichten van sterilisaties, mogen de behandeling uitvoeren. Huisartsen met wie wij alleen algemene afspraken hebben gemaakt voor huisartsenzorg, vallen daar niet onder.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.

Moet je bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg?

Als je gebruik maakt van een sterilisatie bij een niet door ons gecontracteerde zorgaanbieder, vergoeden we maximaal € 500,- voor de totale behandeling. De tarieven voor zorgaanbieders met wie wij geen afspraken hebben gemaakt vind je op de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Alle kosten die je maakt bovenop het bedrag dat wij maximaal vergoeden, zijn voor je eigen rekening.

Belangrijke documenten

Tarievenlijst niet-gecontracteerde zorg (PDF)
Gecontracteerde aanbieders medisch specialistische zorg aanvullende verzekering (PDF)

Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde zorgaanbieder in jouw buurt.