Vrouw in hal
Vrouw in hal

Sluit u zich aan bij de ledenraad?

De ledenraad zoekt nieuwe leden. Lees wat de ledenraad doet en hoe u zich aanmeldt.

Onze ledenraad 

De ledenraad vertegenwoordigt de verzekerden van Eno (waarvan ZorgDirect een onderdeel is). De ledenraad volgt wat er speelt in de maatschappij en dan met name in onze regio op het gebied van zorg. Zij nemen deze kennis en ervaringen mee in de gesprekken met het Eno bestuur over het beleid van de organisatie. Op deze manier halen we, waardevolle klantervaring naar binnen.

‘’De inspraak van verzekerden krijgt op een mooie manier steeds meer vorm, haakt u aan, net als ik?’’

Jeanine van Marle, lid ledenraad

In 2020 nam de Eerste Kamer een voorstel aan om de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar te versterken en het beleid beter aan te laten sluiten op hun wensen. Een projectgroep, met leden van de ledenraad en medewerkers van Eno maakten vervolgens de vertaalslag naar een reglement: de inspraakregeling verzekerden Eno. Een mooie vorm van samenwerking.

Praat mee over onze dienstverlening

Wij zoeken op dit moment een aantal nieuwe leden, die gemotiveerd zijn om op positief-kritische wijze een bijdrage te leveren en voldoende tijd vrij kunnen maken (circa 8 uur per maand). 
Meerdere keren per jaar wordt de ledenraad uitgenodigd door het Eno bestuur, op het kantoor in Deventer om feedback en advies te geven en haar ervaringen te delen met onze producten en diensten. Daarnaast toetst de ledenraad wat is afgesproken in missie, visie, strategie en realisatie.  Hier staat een vergoeding tegenover.

De ledenraad heeft een aantal formele bevoegdheden en taken. Waaronder:
Vaststellen van de jaarrekening;
Vaststellen van wijziging van de statuten;
Meedenken en adviserend op het zorginkoopbeleid; 

Wie zitten er in de ledenraad?

De ledenraad bestaat uit maximaal 21 leden. Meer informatie over de ledenraad en wie in de raad zitten vindt u op Kijk dan op www.eno.nl/ledenraad. Een zittingstermijn in de ledenraad is drie jaar. 

Word lid van onze ledenraad

Wilt u zich aansluiten bij de ledenraad? Vul dan het formulier hieronder in. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Wij informeren u dan over de verdere procedure. 
 

Aanmeldformulier

Geslacht