Vrouw in hal
Vrouw in hal

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg is zorg die grenst aan huisartsenzorg. Hiervoor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit aparte prestatiebeschrijvingen vastgesteld. De overige geneeskundige (huisartsen)zorg omvat geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering  100% 

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant.

Waar kun je terecht

Voor geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten kun je terecht bij een gekwalificeerde en landelijk geregistreerde arts, waarvoor de criteria zijn bepaald door de Registratie commissie Geneeskundige Specialisten (RGS) van de KNMG.

Eigen risico

De kosten voor overige geneeskundige (huisartsen)zorg tellen niet mee voor het eigen risico.