Vrouw in hal
Vrouw in hal

Bariatrische chirurgie

Met bariatrische chirurgie worden maagoperaties bedoeld die uitgevoerd worden bij mensen met overgewicht. Het doel is het verminderen van het gewicht. Voorbeelden zijn de gastric bypass, gastric sleeve en duodenal switch.

Je komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van de diagnose morbide obesitas, dat wil zeggen BMI > 40 kg/m2 óf een BMI tussen de 35 en 40 kg/m2 met ernstige comorbiditeit (bijv. diabetes, onbehandelbare hypertensie, te hoog cholesterol);
  • Er moet sprake zijn van last resort (dit betekent dat er o.a. meerdere gedocumenteerde afvalpogingen onder deskundige leiding van een diëtist zijn geweest);
  • Het traject is gericht op leefstijlverandering, waarbij ook cognitieve gedragstherapie wordt toegepast.

Jouw arts bepaalt of je aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor bariatrische chirurgie.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100% als je voldoet aan de voorwaarden. Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen dan moet je een deel zelf betalen

Verwijzing nodig

Je hebt voor bariatrische chirurgie een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

Waar kun je terecht

Je kunt voor bariatrische chirurgie terecht bij een bariatrisch chirurg in een ziekenhuis.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.