Vrouw in hal
Vrouw in hal

Bijzondere tandheelkunde

Bijzondere tandheelkunde is een vorm van mondzorg. Voorbeelden van bijzondere tandheelkundige zorg zijn herstel van een verhemeltespleet (bij een hazenlip) of het oplossen van een zeer ernstige overbeet.

De bijzondere tandheelkundige zorg mag worden verleend door een tandarts, kaakchirurg, mondhygiƫnist of een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Wat krijg je vergoed?

Als je last hebt van een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mond-stelsel hebt kom je in aanmerking voor een vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg. Ook als je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt en de behandeling noodzakelijk is om jouw tandheelkundige functie te behouden, of dat een medische behandeling zonder bijzondere tandheelkundige zorg onvoldoende resultaat heeft, heb je recht op een vergoeding.

 Basisverzekering  Vergoeding
 ZorgDirect basisverzekering  100%, minus een eventuele wettelijke eigen bijdrage

Verwijzing nodig

In sommige gevallen heb je een verwijzing nodig.

  • Voor zorg door een kaakchirurg heb je een verwijzing van een huisarts, tandarts of orthodontist of een andere kaakchirurg.
  • Voor bijzondere tandheelkundige zorg door een tandprotheticus heb je een verwijzing nodig van een tandarts.
  • Voor het aanmeten, maken, passen en plaatsen door een tandprotheticus van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten moet u een verwijzing hebben van een tandarts.
  • Voor zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde heb je een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts, kaakchirurg of orthodontist. De tandarts, kaakchirurg of orthodontist die de verwijzing afgeeft, mag niet zijn verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Toestemming aanvragen

Voor het ontvangen van bijzondere tandheelkundige zorg heb je van tevoren schriftelijke toestemming nodig van ons. Stuur samen met je toestemmingsaanvraag een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan van je zorgaanbieder naar ons op. In het behandelplan moeten de diagnose(s) en de prestatiecode(s) staan, aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen. Je kunt dit opsturen naar:

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Waar kun je terecht

  • Voor bijzondere tandheelkundige zorg kun je terecht bij een tandarts (al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde);
  • Voor chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard kun je terecht bij een kaakchirurg;
  • Een mondhygiënist mag alleen de volgende zorg verlenen: preventieve mondzorg (alle M-codes), eenvoudige paradontale hulp (T11, T12, T22, T31 t/m T33, T41 t/m T43, T60, T61, T91 t/m T93, T96), plaatsing van eenvoudige vullingen (V30, V35, V40, V50, V71, V72, V81, V82, V91, V92) en verdoving (A10 en A15);
  • Voor een uitneembaar (volledig) kunstgebit en plaatsing daarvan kun je terecht bij een tandprotheticus.

Eigen bijdrage

In bepaalde gevallen geldt een eigen bijdrage. Lees de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.