Vrouw in hal
Vrouw in hal

Verpleging en verzorging zonder verblijf

Verpleging en verzorging zonder verblijf is zorg die verpleegkundigen bieden. De zorg bestaat uit verpleegkundige handelingen (zorgverlening) en verzorging, maar ook uit het indiceren, coördineren, signaleren, coachen en preventie.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 70% van het maximumtarief. 

Belangrijke zaken

In plaats van het recht op de zorg, kun je in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. In dat geval krijg je budget om de verpleging en verzorging zelf in te kopen. Voor het recht op het persoonsgebonden budget gelden speciale voorwaarden. Deze zijn opgenomen in het Reglement pgb wijkverpleging.

Als de kosten die je maakt voor de verpleging en verzorging hoger zijn dan de vergoeding in de vorm van het persoonsgebonden budget, dan komt het verschil tussen de kosten en het persoonsgebonden budget voor eigen rekening.

Zorgplan nodig

Jij of je wettelijk vertegenwoordiger moet een zorgplan hebben ondertekend. Het zorgplan moet minimaal bevatten de soort, omvang, frequentie en beoogde duur van de benodigde verpleging en verzorging zonder verblijf, de prestaties en zijn voorzien van een motivering. In het zorgplan moet ook de bijdrage van je sociale netwerk zijn betrokken.

Een wijkverpleegkundige, een kinderverpleegkundige en een verpleegkundig specialist mogen uw indicatie voor de zorg bepalen en een zorgplan opstellen. De indicatie moet zijn vastgesteld conform de Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving, die zijn opgesteld door de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Waar kun je terecht

De zorg mag verleend worden door:

  • een verpleegkundig specialist;
  • een wijkverpleegkundige;
  • een verpleegkundige met diploma MBO-Verpleegkunde;
  • een verzorgende IG of verzorgende niveau 3, met diploma op MBO-niveau 3.

Je vindt een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt via onze zorgzoeker. Als je zorg ontvangt van een door ons gecontracteerde zorgaanbieder mogen de overige zorg ook verlenen:

  • een verzorgende C of D met een diploma op MBO niveau 3;
  • een helpende met diploma Helpende Zorg en Welzijn op MBO niveau 2.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener
Ga je voor geneesmiddelen naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (PDF). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor je eigen rekening.

Eigen risico

Verpleging en verzorging zonder verblijf valt niet onder het wettelijke en eventuele vrijwillig eigen risico.

Belangrijke documenten

tarievenlijst niet-gecontracteerde wijkverpleging (PDF)