Disclaimer

Deze website functioneert optimaal met de meeste moderne webbrowsers. Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en actueel is.

Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet meer actueel of niet meer juist is. Bezoekers c.q. gebruikers van de site kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie op deze website.

ZorgDirect behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

In geen geval is ZorgDirect aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Ook kan ZorgDirect geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

ZorgDirect aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

ZorgDirect garandeert niet dat naar haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op overeenkomsten met ZorgDirect zijn de geldende verzekeringsreglementen en algemene voorwaarden van toepassing. Bij afwijking tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website is de tekst van de gedrukte versie bindend.