Vrouw in hal
Vrouw in hal

Medische keuring rijbewijs

Bij deze keuring wordt bekeken of je lichamelijk en geestelijk in staat bent om op een veilige manier een motorvoertuig te besturen.

Een arts verricht de medische keuring voor je rijbewijs. Deze arts kan een medisch specialist inschakelen, zoals een oogarts of een neuroloog, als hij dat nodig acht. Na de keuring bepaalt een medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) of het veilig is om jou de Verklaring van geschiktheid te geven.

Als je een verplichte medische keuring moet doorlopen voor de vernieuwing van je rijbewijs, heb je recht op een vergoeding. De medische keuring voor verlenging van het rijbewijs is verplicht voor mensen die rijbewijs C (vrachtwagen) of D (bus) willen verlengen, of mensen die boven de 70 jaar zijn; bestuurders van 70 jaar en ouder worden elke vijf jaar gekeurd.

Wat krijg je vergoed?

Aanvullende verzekering  Vergoeding
Start Geen
Slim Geen
Extra Geen
Plus maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar

Belangrijke zaken

Let op: de maximale vergoeding geldt voor medische keuring rijbewijs, zorg voor vrouwen, persoonlijke alarmeringsapparatuur voor sociale alarmering, therapeutisch zwemmen, seksuologie en nachtelijke thuiszorg voor stervenden samen.

Voor een medische keuring voor je rijbewijs kun je terecht bij een (huis)arts.

Eigen bijdrage

Alle kosten boven het maximaal te vergoeden bedrag zijn voor je eigen rekening.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.