Vrouw in hal
Vrouw in hal

Audiologische zorg

Audiologische zorg bestaat onder andere uit: onderzoek naar de gehoorfunctie.

Audiologische zorg bestaat uit:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie;
  • advies over de aan te schaffen gehoorapparatuur;
  • voorlichting over het gebruik van de apparatuur;
  • noodzakelijke psychosociale zorg door problemen met de gestoorde gehoorfunctie;
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij kinderen.

Wat krijg je vergoed?

Basispolis
100%, na verwijzing huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist
Start
Geen
Slim
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Verwijzing nodig

Je moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. De verwijzing is twaalf maanden geldig, te rekenen vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

Waar kun je terecht

Een audiologisch centrum mag de zorg verlenen. Je vindt een audiologisch centrum via onze zorgzoeker.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden van 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met de Zorgzoeker vind je een gecontracteerde zorgverlener in de buurt. Voor meer informatie kun je bellen met onze Klantenservice via tel: 088-6877474. Onze medewerkers helpen je graag verder.