Privacy

Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Coöperatie Salland U.A. (hierna te noemen Salland) voor uitvoering van de wettelijke zorgverzekering (“basisverzekering”) en de aanvullende ziektekostenverzekering. ZorgDirect is onderdeel van Salland.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over jou of je persoonlijke situatie zeggen. Soms gaat de informatie niet direct over jou maar is deze wel te herleiden. Ook dan spreken we over persoonsgegevens.

Gegevens over bedrijven zijn geen persoonsgegevens. Gegevens over hun werknemers, individuele zorgverleners of klanten wel.

Salland gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en wil je in dit statement uitleg geven over het gebruik van deze persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat zij de wettelijke regels op de juiste wijze nakomen, hebben zij hierover gezamenlijke gedragsregels opgenomen in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars. Je kunt de Gedragscode vinden op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

Eén van de wettelijke privacyregels is de verplichting om transparant te zijn over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van klanten. Zorgverzekeraars doen dit in de vorm van dit privacy statement.

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vind je altijd hier. De datum van de laatste wijziging vind je hieronder.

Deventer, 05-08-2021

Veelgestelde vragen

Deze vragen krijgen wij vaak.