Vrouw in hal
Vrouw in hal

Ergotherapie

Deze therapie richt zich op bevordering of het herstel van zelfzorg en zelfredzaamheid. Ergotherapie wordt gegeven door een ergotherapeut. Onder de zorg valt ook voorwaardelijk toegelaten ergotherapie, zoals omschreven in het document Voorwaardelijk toegelaten zorg.

Wat krijg je vergoed?

Deze therapie richt zich op bevordering of het herstel van zelfzorg en zelfredzaamheid. Ergotherapie wordt gegeven door een ergotherapeut.

Belangrijke zaken

Verwijzing nodig
Je hebt een verwijzing nodig voor ergotherapie. Die verwijzing mag komen van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig specialist, physician assistant, of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Stuur bij het indienen van de rekening een kopie mee van de verwijzing. Is de zorgverlener gecontracteerd en heeft hij/zij de cursus 'Directe Toegankelijkheid' met succes afgerond, dan geldt dit niet.

Waar kun je terecht
Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • ergotherapie voor de ziekte van Parkinson: een ergotherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze ergotherapeuten zijn te vinden op onze zorgzoeker. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018;
  • overige ergotherapie: een ergotherapeut.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Belangrijke documenten

Voorwaardelijk toegelaten zorg (PDF)