Vrouw in hal
Vrouw in hal

Gecombineerde leefstijlinterventie

Een gecombineerde leefstijlinterventie omvat een combinatie van interventies gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering. 

Een gecombineerde leefstijlinterventie wordt in de vorm van een zorgprogramma aangeboden. Het zorgprogramma bestaat uit individuele sessies en sessies die in groepsverband worden aangeboden en maakt onderscheid in een behandelfase en een onderhoudsfase. De totale doorlooptijd van het zorgprogramma is 24 aaneengesloten maanden.

Wat krijg je vergoed?

Je hebt recht op vergoeding van kosten van een gecombineerde leefstijlinterventie, als je minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) hebt volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas.

Je hebt recht op vergoeding van de zorgprogramma's die staan in de lijst Aangewezen zorgprogramma’s gecombineerde leefstijlinterventie.

Basispolis
bij overgewicht met gezondheidsrisico: 100%, na verwijzing huisarts
Start
Geen
Slim
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Let op: als de kosten onredelijk hoog uitvallen, betaal je een gedeelte zelf

Verwijzing nodig

Om in aanmerking te komen voor gecombineerde leefstijlinterventie, heb je een verwijzing nodig van een huisarts.

Waar kun je terecht

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • zorgaanbieder, die minimaal voldoet aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach en als leefstijlcoach staat geregistreerd in het register van de Beroepsvereniging van Leefstijlcoaches Nederland (BLCN);
  • fysiotherapeut, die minimaal voldoet aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach en die met aantekening 'leefstijlcoaching' staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van een relevante beroepsvereniging;
  • oefentherapeut, die minimaal voldoet aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach en die met aantekening 'leefstijlcoaching' staat geregistreerd in staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici;
  • diëtist, die minimaal voldoet aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach en die met aantekening 'leefstijlcoaching' staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici;
  • een door ons gecontracteerde zorggroep.

Via onze Zorgzoeker kunt u direct zoeken naar een gecontracteerde zorgverlener.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor gecombineerde leefstijlinterventie.

Belangrijke documenten

Aangewezen zorgprogramma's gecombineerde leefstijlinterventie (PDF)

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden van 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met de Zorgzoeker vind je een gecontracteerde zorgverlener in de buurt. Voor meer informatie kun je bellen met onze Klantenservice via tel: 088-6877474. Onze medewerkers helpen je graag verder.