Vrouw in hal
Vrouw in hal

Nachtelijke thuiszorg voor stervenden

Mensen die in hun laatste levensfase verkeren, hebben soms extra ondersteuning nodig in de avond en nacht. Dat kan in de vorm van nachtelijke thuiszorg voor stervenden. Dit kan ook verlichting bieden aan de naasten, die dan de gelegenheid krijgen rust te nemen of even te slapen.

Wat krijg je vergoed?

Let op: de maximale vergoeding geldt voor medische keuring rijbewijs, zorg voor vrouwen, persoonlijke alarmeringsapparatuur voor sociale alarmering, therapeutisch zwemmen, seksuologie en nachtelijke thuiszorg voor stervenden samen.

Belangrijke zaken

Voor nachtelijke thuiszorg voor stervenden kun je terecht bij vrijwilligers die zijn aangesloten bij de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland). Op de website van de VPTZ Nederland vind je een organisatie in jouw buurt.

Eigen bijdrage

Alle kosten boven het maximaal te vergoeden bedrag zijn voor je eigen rekening

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.