Vrouw in hal
Vrouw in hal

Hospice

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen verblijven in een hospice. Zo’n instelling is erop gericht een patiënt met een levensbedreigende ziekte (en diens naasten) een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bieden.

Wat krijg je vergoed?

Basispolis
Geen
Start
Geen
Slim
Geen
Extra
Geen
Plus
€ 35,- per dag voor maximaal 2 maanden per kalenderjaar; Nachtelijke thuiszorg voor stervenden: maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top
€ 35,- per dag voor maximaal 2 maanden per kalenderjaar; Nachtelijke thuiszorg voor stervenden: maximaal € 200,- per kalenderjaar

Belangrijke zaken

Voor hospicezorg kun je terecht in een bijna-thuis-huis, een zelfstandig hospice of een hospice-afdeling van een verpleeghuis of een ziekenhuis. In een hospice werken verpleegkundigen en verzorgenden die verpleegkundige zorg verlenen. Vaak hebben hospices ook een arts in dienst. Hospicezorg kan ook worden verleend op de hospice-afdeling van het ziekenhuis of verpleeghuis. Je kunt voor hospicezorg ook naar een bijna-thuis-huis, waar alleen vrijwilligers werken. De verpleegkundige zorg wordt daar verleend door de thuiszorg en de eigen arts verleent medische zorg.

Eigen bijdrage

Je betaalt voor verblijf in een hospice een vergoeding voor onder meer het onderhoud van het pand, de energie en de maaltijden die je nuttigt. Deze kosten worden bij jou in rekening gebracht door het hospice of het bijna-thuis-huis waar je verblijft.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden van 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met de Zorgzoeker vind je een gecontracteerde zorgverlener in de buurt. Voor meer informatie kun je bellen met onze Klantenservice via tel: 088-6877474. Onze medewerkers helpen je graag verder.