Vrouw in hal
Vrouw in hal

Persoonlijke alarmeringsapparatuur

Onder persoonlijke alarmeringsapparatuur verstaan we een draagbare, draadloze noodschakelaar die in noodsituaties 24 uur per dag contact kan leggen met een noodcentrale.

Mocht het nodig zijn, dan komt er direct een hulpverlener naar je toe. Een andere optie is om iemand uit je omgeving aan te wijzen als contactpersoon.

Wat krijg je vergoed?

Persoonlijke alarmeringsapparatuur valt onder de hulpmiddelenzorg.

Je persoonlijke alarmeringsapparatuur wordt vergoed vanuit de basisverzekering (hulpmiddelenzorg) wanneer je een lichamelijke beperking hebt en er sprake is van een verhoogde risicosituatie. Bijvoorbeeld omdat je door je aandoening meer kans hebt om te vallen en na die val waarschijnlijk niet zelfstandig kunt opstaan.

Ook moet je voldoen aan deze voorwaarden:

  • Je bent langere tijd alleen (op jezelf aangewezen);
  • Mocht er een noodsituatie ontstaan, dan heb je onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf nodig;
  • In een noodsituatie ben je niet in staat zelf de telefoon te bedienen.

Zijn de bovenstaande voorwaarden niet (allemaal) op jou van toepassing, dan is het misschien mogelijk om via onze aanvullende verzekeringen een tegemoetkoming te krijgen in de kosten van persoonlijke alarmeringsapparatuur.

Let op: de vergoeding geldt niet voor de service- en/of abonnementskosten voor aansluiting op een 24-uurs centrale (zie voor meer informatie ons Reglement Hulpmiddelen (PDF). Ook bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood valt niet onder persoonlijke alarmeringsapparatuur. Je kunt hier onder deze noemer dus geen vergoeding voor krijgen.

Let op: de maximale vergoeding geldt voor persoonlijke apparatuur voor sociale alarmering, zorg voor vrouwen, seksuologie, therapeutisch zwemmen, medische keuring rijbewijs en nachtelijke thuiszorg voor stervenden samen. Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen, dan betaal je een deel zelf.

Voorschrift nodig

Om aanspraak te maken op de vergoeding van persoonlijke alarmeringsapparatuur heb je een voorschrift van een arts nodig.

Persoonlijke alarmeringsapparatuur aanvragen

Stuur je aanvraag voor persoonlijke alarmeringsapparatuur samen met een voorschrift van jouw arts op naar:

ZorgDirect
Postbus 166
7400 AD Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Wij beoordelen jouw aanvraag om te zien of je een medische indicatie hebt voor persoonlijke alarmeringsapparatuur.

Als je een medische indicatie hebt, ontvang je een toewijzingsbrief. Dat betekent dat je recht hebt op vergoeding van persoonlijke alarmering vanuit de basisverzekering. In dat geval geven we de leverancier opdracht tot leveren.

Als je geen medische indicatie hebt, ontvang je een schriftelijke afwijzing. Afhankelijk van je aanvullende verzekering is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten.

Je kunt ook meteen contact opnemen met een door ons gecontracteerde leverancier voor persoonlijke alarmeringsapparatuur. Deze leverancier zal in dat geval de aanvraag doen.

Waar kun je terecht

Je persoonlijke alarmeringsapparatuur kun je afnemen van een leverancier van deze middelen. Het maakt niet uit of deze is gecontracteerd. Vind met onze zorgzoeker een (gecontracteerde) leverancier in jouw buurt.

Eigen risico

De kosten voor persoonlijke alarmeringsapparatuur vallen niet onder het eigen risico.

Belangrijke documenten

Reglement Hulpmiddelen (PDF)