Vrouw in hal
Vrouw in hal

Ketenzorg

Ketenzorg is er voor personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2, vasculair risicomanagement en voor verzekerden met COPD en astma.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering  100%
Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen dan betaal je een deel zelf.

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist om in aanmerking te komen voor een vergoeding van ketenzorg.

Waar kun je terecht

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • een gecontracteerde zorggroep. Gecontracteerde zorggroepen zijn te vinden op onze zorgzoeker.
  • een zorgaanbieder die is genoemd voor het verlenen van huisartsenzorg, preventieve voetzorg en diëtetiek, ieder voor het betreffende onderdeel van de ketenzorg. Daarbij geldt als voorwaarde dat sprake is van ketenzorg waarbij de zorgaanbieders ‘los’ gecontracteerd worden. De coördinatie en organisatie worden via een ‘koptarief’ bekostigd.Een gecontracteerde zorggroep mag de zorg verlenen.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten in sommige gevallen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.