Vrouw in hal
Vrouw in hal

Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Fysiotherapie en oefentherapie zijn therapie├źn die zich richten op het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen. Pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit staan hoog in het vaandel.

Op deze pagina vind je informatie over de vergoeding voor fysio- en oefentherapie voor verzekerden vanaf 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar? Bekijk dan de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering
 • alle behandelingen* die op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie staan, vanaf de 21e behandeling;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot maximaal negen behandelingen (eenmalig);
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden*.
 • gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van het heup- of kniegewricht, de eerste twaalf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden*.
 • gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. Je hebt in dat geval recht op:
  • als sprake is van klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste vijf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden;
  • als sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een matige ziektelast of een voldoende fysieke capaciteit: maximaal de eerste zevenentwintig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal drie behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren;
  • als sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een hoge ziektelast en een beperkte fysieke capaciteit of als sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste zeventig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal tweeënvijftig behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jarem;
 • voorwaardelijk toegelaten fysiotherapie en oefentherapie zoals omschreven in het document Voorwaardelijk toegelaten zorg.

*Voor sommige behandelingen geldt een maximale termijn. Maak je gebruik van deze behandeling(en), dan heb je recht op vergoeding van de zorg tot het einde van deze maximale termijn.

Aanvullende verzekering  Vergoeding 
Start 6 zittingen* per kalenderjaar 
Slim 9 zittingen* per kalenderjaar
Extra 9 zittingen* per kalenderjaar
Plus 15 zittingen* per kalenderjaar, waarvan voor dezelfde aandoening maximaal 9 zittingen manuele therapie
Top 25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan voor dezelfde aandoening maximaal 9 zittingen manuele therapie

*Een zitting definiëren we als volgt:

Soort zitting Duur zitting
Telefonische zitting
0,5 zitting
Screening 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

Belangrijke zaken

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP):
 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie. De Lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie is te vinden op www.zorgdirect.nl/fysiotherapie. Op verzoek sturen wij deze toe;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van het heup- of kniegewricht;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie;
 • voor zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Voor het recht op vergoeding van kosten van de zorg door een niet-gecontracteerde aanbieder moet je met het indienen van de eerste nota ook een verklaring van de zorgaanbieder meesturen. In die verklaring moet staan hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening je al hebt ontvangen. Dit geldt niet als:

 • het gaat om kosten voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.
 • het gaat om gesuperviseerde oefentherapie in verband met:
  • perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen);
  • artrose van je heup- of kniegewricht;
  • COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie.

Waar kun je terecht

De zorg voor fysiotherapie en oefentherapie mag verleend worden door de volgende specialisten:
 • Een fysiotherapeut voor algemene fysiotherapie;
 • Een bekkenfysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie;
 • Een geriatriefysiotherapeut voor geriatrische fysiotherapie;
 • Een fysiotherapeut of huidtherapeut voor littekenbehandeling;
 • Een manueel therapeut voor manuele therapie**;
 • Een oedeemtherapeut en huidtherapeut voor oedeemtherapie en lymfedrainage;
 • Een oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor algemene oefentherapie;
 • Een psychosomatische oefentherapeut voor psychosomatische oefentherapie (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering).
 • Een geriatrie-oefentherapeut voor geriatrische oefentherapie;
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ClaudicatioNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht;
 • fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht.

**Toelichting vergoeding manuele therapie
Onder de vergoeding van manuele therapie valt niet manuele therapie E.S. (Eggshell / Van der Bijl) en therapie door een orthomanueel therapeut of orthomanuele arts. Dan geldt de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Belangrijke documenten

Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (PDF)
Voorwaardelijk toegelaten zorg (PDF)