Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar 2017

 

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?

Fysiotherapie en oefentherapie zijn therapieën die zich richten op het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen. Pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit staan hoog in het vaandel.

Wanneer kom ik voor een vergoeding in aanmerking?

De vergoeding waar jij recht op hebt, is grotendeels afhankelijk van je leeftijd. De basisverzekering maakt onderscheid tussen verzekerden tot 18 jaar en verzekerden van 18 jaar of ouder. Op deze pagina vind je informatie over de vergoeding die beschikbaar is voor fysio- en oefentherapie voor verzekerden vanaf 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar? Bekijk hier de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar.
 

 • Heb je een aandoening die voorkomt in bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering, dan heb je recht op vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering. Bekijk hier de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (PDF).
 • Je kunt ook eenmalig een vergoeding krijgen voor maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie.
 • Ook gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arteriaal vaatlijden in stadium 2 Fontaine wordt vergoed.

 

Het aantal zittingen dat je vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekeringen, hangt af van jouw aanvullende verzekering.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig voor behandeling van een aandoening die voorkomt op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie én voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut vanwege urine-incontinentie. Tevens is voor behandeling aan huis of in een inrichting een verwijzing noodzakelijk en ook voor bovengenoemde gesuperviseerde oefentherapie.Stuur een kopie van de verwijzing mee bij de declaratie van de eerste rekening.

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar 2017

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
 • Alle behandelingen* die op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie staan, vanaf de 21e behandeling;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot maximaal negen behandelingen;
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.
Vanaf 18 jaar Nee Zie de verzekeringsvoorwaarden (PDF)

*Voor sommige behandelingen geldt een maximale termijn. Maak je gebruik van deze behandeling(en), dan heb je recht op vergoeding van de zorg tot het einde van deze maximale termijn.

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start 6 zittingen* per kalenderjaar nee ja
Extra 9 zittingen* per kalenderjaar nee ja
Plus 15 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie nee ja
Top 25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie nee ja

 

*Een zitting definiëren we als volgt:

 

Soort zitting Duur zitting
Telefonische zitting (en verslag) 0,5 zitting
Screening (en verslag) 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

Wat als ik gebruik maak van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder?

In dat geval hanteren wij een maximumvergoeding. Kijk voor meer informatie bij de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Als de tarieven van deze niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze eigen maximale tarieven, dan zijn de kosten die boven ons maximumtarief liggen voor je eigen rekening. Dat geldt voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen.

Stuur bij de eerste nota die je bij ons declareert een verklaring mee met daarin de hoeveelheid fysio- of oefentherapie die je al hebt ontvangen voor dezelfde aandoening.

Wie mag de zorg verlenen?

De zorg voor fysiotherapie en oefentherapie mag verleend worden door de volgende specialisten:

 • Een fysiotherapeut voor algemene fysiotherapie;
 • Een bekkenfysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie;
 • Een geriatriefysiotherapeut voor geriatrische fysiotherapie;
 • Een fysiotherapeut of huidtherapeut voor littekenbehandeling;
 • Een manueel therapeut voor manuele therapie;
 • Een oedeemtherapeut en huidtherapeut voor oedeemtherapie en lymfedrainage;
 • Een oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor algemene oefentherapie;
 • Een psychosomatische oefentherapeut voor psychosomatische oefentherapie (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering).

Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde zorgaanbieder in jouw buurt.

< Terug naar alle vergoedingen