Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Fysiotherapie en oefentherapie zijn therapieën die zich richten op het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen. Pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit staan hoog in het vaandel.

 

Op deze pagina vind je informatie over de vergoeding voor fysio- en oefentherapie voor verzekerden vanaf 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar? Bekijk dan de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar.

 

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering
 • alle behandelingen* die op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie staan, vanaf de 21e behandeling;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot maximaal negen behandelingen (eenmalig);
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden*.
 • gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van het heup- of kniegewricht, de eerste twaalf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden*.
 • gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. Je hebt in dat geval recht op:

  • als sprake is van klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste vijf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden;

  • als sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste zevenentwintig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal drie behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren;

  • als sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste zeventig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal tweeënvijftig behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren.

 

*Voor sommige behandelingen geldt een maximale termijn. Maak je gebruik van deze behandeling(en), dan heb je recht op vergoeding van de zorg tot het einde van deze maximale termijn.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start 6 zittingen* per kalenderjaar
Slim 9 zittingen* per kalenderjaar
Extra 9 zittingen* per kalenderjaar
Plus 15 zittingen* per kalenderjaar
Top 25 zittingen* per kalenderjaar

 

*Een zitting definiëren we als volgt:

 

Soort zitting Duur zitting
Telefonisch zitting (en verslag) 0,5 zitting
Screening (en verslag) 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

 

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een bedrijfsarts:

 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van het heup- of kniegewricht;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie;

 • voor zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

De verwijzing moet een toelichting bevatten, waaruit duidelijk de behoefte aan die vorm van fysiotherapie of oefentherapie blijkt.

 

Voor het recht op vergoeding van kosten van de zorg door een niet-gecontracteerde aanbieder moet je met het indienen van de eerste nota ook een verklaring van de zorgaanbieder meesturen. In die verklaring moet staan hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening je al hebt ontvangen. Dit geldt niet als:

 • de verzekerde jonger is dan 18 jaar
 • het gaat om kosten voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.
 • het gaat om gesuperviseerde oefentherapie in verband met:
  • perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen);
  • artrose van je heup- of kniegewricht;
  • COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie.

 

Waar kun je terecht

De zorg voor fysiotherapie en oefentherapie mag verleend worden door de volgende specialisten:

 • Een fysiotherapeut voor algemene fysiotherapie;
 • Een bekkenfysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie;
 • Een geriatriefysiotherapeut voor geriatrische fysiotherapie;
 • Een fysiotherapeut of huidtherapeut voor littekenbehandeling;
 • Een manueel therapeut voor manuele therapie;
 • Een oedeemtherapeut en huidtherapeut voor oedeemtherapie en lymfedrainage;
 • Een oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor algemene oefentherapie;
 • Een psychosomatische oefentherapeut voor psychosomatische oefentherapie (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering).
 • Een geriatrie-oefentherapeut voor geriatrische oefentherapie;
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ClaudicatioNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht;
 • fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden

Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar alle vergoedingen