Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar 2018

 

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?

Fysiotherapie en oefentherapie zijn therapieën die zich richten op het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen. Pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit staan hoog in het vaandel.

Wanneer kom ik voor een vergoeding in aanmerking?

De vergoeding waar jij recht op hebt, is grotendeels afhankelijk van je leeftijd. De basisverzekering maakt onderscheid tussen verzekerden tot 18 jaar en verzekerden van 18 jaar of ouder. Op deze pagina vind je informatie over de vergoeding die beschikbaar is voor fysio- en oefentherapie voor verzekerden vanaf 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar? Bekijk hier de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar.
 

 • Heb je een aandoening die voorkomt in bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering, dan heb je vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering. Bekijk hier de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (PDF).
 • Je kunt ook eenmalig een vergoeding krijgen voor maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie.
 • Ook gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arteriaal vaatlijden in stadium 2 Fontaine wordt vergoed. Je hebt recht op maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden.
 • Gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van het heup- of kniegewricht wordt ook vergoed. Je hebt in dat geval recht op maximaal de eerste twaalf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden.

 

Het aantal zittingen dat je vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekeringen, hangt af van jouw aanvullende verzekering.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een bedrijfsarts:

 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van het heup- of kniegewricht;
 • voor zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

De verwijzing moet een toelichting bevatten, waaruit duidelijk de behoefte aan die vorm van fysiotherapie of oefentherapie blijkt.

 

Voor het recht op vergoeding van kosten van de zorg door een niet-gecontracteerde aanbieder moet je met het indienen van de eerste nota ook een verklaring van de zorgaanbieder meesturen. In die verklaring moet staan hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening je al hebt ontvangen. Dit geldt niet als de verzekerde jonger is dan 18 jaar of als het gaat om kosten voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar 2018

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
 • Alle behandelingen* die op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie staan, vanaf de 21e behandeling;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot maximaal negen behandelingen;
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.
 • Gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van het heup- of kniegewricht, de eerste twaalf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden.
Vanaf 18 jaar Nee Zie de verzekeringsvoorwaarden (PDF)

*Voor sommige behandelingen geldt een maximale termijn. Maak je gebruik van deze behandeling(en), dan heb je recht op vergoeding van de zorg tot het einde van deze maximale termijn.

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start 6 zittingen* per kalenderjaar nee ja
Slim 9 zittingen* nee ja
Extra 9 zittingen* per kalenderjaar nee ja
Plus 15 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie nee ja
Top 25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie nee ja

 

*Een zitting definiëren we als volgt:

 

Soort zitting Duur zitting
Telefonische zitting (en verslag) 0,5 zitting
Screening (en verslag) 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

 

Wie mag de zorg verlenen?

 

De zorg voor fysiotherapie en oefentherapie mag verleend worden door de volgende specialisten:

 • Een fysiotherapeut voor algemene fysiotherapie;
 • Een bekkenfysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie;
 • Een geriatriefysiotherapeut voor geriatrische fysiotherapie;
 • Een fysiotherapeut of huidtherapeut voor littekenbehandeling;
 • Een manueel therapeut voor manuele therapie;
 • Een oedeemtherapeut en huidtherapeut voor oedeemtherapie en lymfedrainage;
 • Een oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor algemene oefentherapie;
 • Een psychosomatische oefentherapeut voor psychosomatische oefentherapie (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering).
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ClaudicatioNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht;
  fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht.

< Terug naar alle vergoedingen