Vrouw in hal
Vrouw in hal

Ooglidcorrectie

Een ooglidcorrectie is een cosmetische ingreep. Men maakt onderscheidt tussen een onder- en een bovenooglidcorrectie. Een correctie aan de onder oogleden is veelal esthetisch van aard. Een correctie aan de boven oogleden kan zowel om medische- als esthetische redenen plaatsvinden.

Je kunt alleen in aanmerking komen voor een vergoeding van een ooglidcorrectie als er sprake is van een medische indicatie. Bijvoorbeeld wanneer de bovenoogleden dusdanig slap of zelfs verlamd zijn en een flinke beperking van het gezichtsvermogen veroorzaken. Een specialist zal middels een ooglidcorrectie het teveel aan huid verwijderen. Je hebt wel vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Bij vergoedingsaanvraag voor je ooglidcorrectie is het nodig om foto’s mee te sturen die de gezichtsbeperking duidelijk aangeven.

Wat krijg je vergoed?

Let op: mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen, dan betaal je een deel zelf.

Verwijzing nodig

Voor een ooglidcorrectie heb je een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

Toestemming aanvragen

Wil je in aanmerking komen voor vergoeding van een ooglidcorrectie? Dan heb je vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Stuur bij de aanvraag voor de vergoeding een kopie mee van de verwijzing door je huisarts of een medisch specialist. Een aanvraag om toestemming kun je sturen naar:

ZorgDirect
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Waar kun je terecht

Een oogkliniek en een ziekenhuis mogen de ooglidcorrectie uitvoeren. Wij hebben met diverse ziekenhuizen en klinieken afspraken gemaakt, speciaal voor het verrichten van ooglidcorrecties.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.