Vrouw in hal
Vrouw in hal

Acupunctuur

Acupunctuur valt bij ZorgDirect onder Alternatieve geneeswijzen. Acupunctuur is een behandelwijze waarbij door het aanbrengen van dunne naaldjes op bepaalde punten van het lichaam klachten behandeld worden.

Wat krijg je vergoed?


 

Aanvullende verzekering  Vergoeding 
Start
Geen
Slim
Geen
Extra
Geen
Plus
maximaal € 40,- per behandeling tot maximaal € 350,- per kalenderjaar*
Top 
maximaal € 40,- per behandeling tot maximaal € 500,- per kalenderjaar*

* De maximale vergoeding geldt voor alle alternatieve geneesmiddelen en alternatieve geneeswijzen samen.

Belangrijke zaken

Je komt voor vergoeding van acupunctuur in aanmerking als jouw acupuncturist voldoet aan de voorwaarden van de Lijst Alternatieve zorgaanbieders en een geldige AGB-code heeft. Je hebt alleen recht op vergoeding van consulten of behandelingen die vallen onder het specifieke gebied waarvoor de beroepsvereniging of koepelvereniging in het overzicht is opgenomen.

Op de nota moet de geldige en persoonlijke en praktijk- AGB-code van de zorgaanbieder staan. Ook moet de beroepsvereniging of koepelvereniging zijn vermeld waarbij de zorgaanbieder is aangesloten of waarvan de zorgaanbieder lid is. De nota moet ook een overzicht bevatten van de behandelingen per dag en een duidelijke omschrijving van de behandeling..

Eigen bijdrage

Alle kosten boven het maximaal te vergoeden bedrag zijn voor je eigen rekening

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.

Belangrijke documenten

Lijst Alternatieve zorgaanbieders (PDF)