Vrouw in hal
Vrouw in hal

Reiskosten bij ziekenbezoek

Wanneer jouw gezinsleden bij jou op bezoek komen in het ziekenhuis kunnen ze de reiskosten naar het ziekenhuis vergoed krijgen.

Wat krijg je vergoed?

Om een vergoeding te krijgen, moet je meer dan veertien dagen achter elkaar in een ziekenhuis in Nederland verblijven. Het recht op vergoeding gaat in op de vijftiende dag waarop je in het ziekenhuis ligt. De zorg die je daar krijgt, moet (voor een deel) vergoed worden uit de basisverzekering. Het gezinslid dat jou komt bezoeken, moet op hetzelfde adres wonen als jij en ook bij ZorgDirect verzekerd zijn. De afstand tussen jouw woonadres en het ziekenhuis is minstens veertig kilometer. Het aantal kilometers berekenen wij door te kijken naar de snelste route volgens de ANWB-routeplanner.
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start Geen 
Slim Geen 
Extra Geen 
Plus Geen 
Top € 0,30 per kilometer tot maximaal € 300,- per kalenderjaar

Belangrijke zaken

Mensen die op bezoek komen en aan de voorwaarden voldoen, mogen zowel hun eigen auto gebruiken als het openbaar vervoer. Ook mag gebruik gemaakt worden van een taxi.

Eigen bijdrage

Alle kosten boven het maximaal te vergoeden bedrag zijn voor eigen rekening.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.