Tarievenlijst 2019

Maximale tarieven voor fysio- en oefentherapie in het buitenland

U heeft recht op vergoeding van zittingen voor fysio- en oefentherapie in het buitenland. Voor zittingen in het buitenland gelden de maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Voor fysio- en oefentherapie is dit tarief 75% van het gemiddelde tarief dat door ons gecontracteerde zorgverleners hanteren voor fysio- en oefentherapie. Als u naar een zorgverlener in het buitenland gaat die een hoger tarief hanteert dan ons maximumtarief, dan betaalt u het verschil zelf.

Tarievenlijsten niet-gecontracteerde zorg in 2019

Meer informatie

In onze verzekeringsvoorwaarden (PDF) vind je meer informatie. Of kijk in ons online vergoedingenoverzicht zorgverzekering voor een verkorte weergave van de vergoedingen.

Tarievenlijst 2018

Ben je op zoek naar de tarievenlijst 2018? Deze vind je hier.

 

TARIEVENLIJST 2018