Wijzigingen 2022

Dit overzicht is een verkorte weergave met alle belangrijke wijzigingen. U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen. Dat kan alleen aan onze verzekeringsvoorwaarden.

Veranderingen in de basisverzekering

Audiologische zorg

U heeft voor audiologische zorg een verwijzing nodig. Een triage-audicien mag deze in 2022 ook geven.

Meer over de vergoeding van audiologische zorg in 2022

Fysiotherapie en oefentherapie, Logopedie en Diëtiek

U heeft voor deze zorg in een aantal gevallen een verwijzing nodig. Een tandarts mag deze in 2022 ook geven. Op onze website en in de verzekeringsvoorwaarden leest u in welke gevallen u een verwijzing nodig heeft.

Meer over de vergoeding in 2022 voor:

Gecombineerde leefstijlinterventie

  • U heeft een verwijzing nodig voor deze zorg. Dat mag in 2022 ook een medisch specialist zijn.
  • De eisen waaraan uw zorgaanbieder moet voldoen zijn veranderd.

Meer over de vergoeding voor gecombineerde leefstijlinterventie in 2022

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Op 1 januari 2022 verandert er iets in de GGZ. Het Zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Dat kan ook voor u gevolgen hebben, onder andere voor uw eigen risico.

Meer over de veranderingen in de GGZ in 2022 

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

Dit is generalistische geneeskundige zorg voor kwetsbare groepen. Hierin zijn 2 dingen veranderd:

  • De overgangsregeling vervalt.
  • U heeft voor deze zorg een verwijzing nodig. Een medisch specialist mag deze in 2022 ook geven.

Meer over de vergoeding voor geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen in 2022

Kraamzorg

De wettelijke eigen bijdragen voor kraamzorg zijn verhoogd. Dit zijn de eigen bijdragen in 2022:

  • Kraamzorg thuis: € 4,70 per uur
  • Kraamzorg in een instelling: voor zowel de moeder als voor het kind € 19,- per dag én het bedrag dat het tarief van de instelling hoger is dan € 134,- per dag.

Meer over de vergoeding voor kraamzorg in 2022

Medisch specialistische zorg (algemeen)

In de verzekeringsvoorwaarden staat ook in welke situaties u medisch specialistische zorg niet vergoed krijgt. De omschrijving van 1 van deze situaties is aangepast. In 2022 is de omschrijving:
“Onder de medisch specialistische zorg valt niet:

  • een behandeling van plastisch-chirurgische aard die strekt tot borstconstructie of vervanging van een borstprothese, anders dan na een gehele of gedeeltelijke borstamputatie of bij agenesie of aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij een vastgestelde transseksualiteit;”

U heeft voor medisch specialistische zorg een verwijzing nodig. Een arts-assistent mag deze in 2022 ook geven.

Meer over de vergoeding voor medisch specialistische zorg in 2022 

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg

U kunt in 2022 voor een koemelkallergie ook terecht bij gecontracteerde GGD’s. U vindt de gecontracteerde GGD’s in de Zorgzoeker .

Meer over de vergoeding voor overige geneeskundige (huisartsen)zorg in 2022

Stoppen met roken

Ook in 2022 heeft u recht op het volgen van een stoppen-met-roken-programma. De voorwaarden waaraan de zorgaanbieder moet voldoen, zijn veranderd. U vindt deze nieuwe voorwaarden op onze website en in de verzekeringsvoorwaarden.

Meer over de vergoeding voor stoppen met roken in 2022

Verblijf buiten een instelling

U heeft in 2022 recht op een vergoeding voor verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg. Het gaat dan om verblijf buiten een instelling en zonder verpleging, verzorging en/of paramedische zorg.

U krijgt het verblijf onder 3 voorwaarden vergoed:

  • U krijgt tijdens het verblijf hulp van een mantelzorger.
  • De reistijd tussen het ziekenhuis van uw behandeling en uw woonplaats is meer dan 60 minuten.
  • De reistijd tussen het ziekenhuis van uw behandeling en uw verblijfplaats is maximaal 60.

De vergoeding van de kosten van overnachtingen is maximaal € 77,50 per nacht. U mag zelf bepalen waar u verblijft en regelt het verblijf zelf.

Meer over de vergoeding voor verblijf in 2022 

Verloskundige zorg

U heeft voor verloskundige zorg in een ziekenhuis een verwijzing nodig. Een verpleegkundig specialist en physician assistent mogen deze in 2022 ook geven.

Meer over de vergoeding voor verloskundige zorg in 2022

Ziekenvervoer

De maximale wettelijke eigen bijdrage voor ziekenvervoer is in 2022 verhoogd naar € 111,- per kalenderjaar.

Meer over de vergoeding voor ziekenvervoer in 2022

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Is een opname nodig voor zintuiglijk gehandicaptenzorg? Dan heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig als de opname bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder plaatsvindt. U heeft in 2022 geen toestemming meer nodig als u naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker .

Meer over de vergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg in 2022

Veranderingen in de aanvullende en tandartsverzekeringen

Fysiotherapie en oefentherapie

U heeft voor bepaalde behandelingen en therapieën een verwijzing nodig. Een tandarts mag deze in 2022 ook geven. Op onze website en in de verzekeringsvoorwaarden leest u in welke gevallen u een verwijzing nodig heeft.

Meer over de vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie in 2022 

Geneesmiddelenzorg

De vergoeding voor geneesmiddelenzorg in de aanvullende verzekeringen Extra, Plus en Top vervalt.

Kuuroord

De vergoeding voor een kuuroord in de aanvullende verzekeringen Plus en Top vervalt.

Stoppen met roken

De vergoeding voor stoppen met roken in de aanvullende verzekeringen Plus en Top vervalt.

Spoedeisende zorg buitenland en medisch noodzakelijke terugreis

In de aanvullende verzekeringen Slim, Start, Extra, Plus en Top zit een vergoeding voor spoedeisende zorg in het buitenland. In 2022 geldt deze vergoeding voor zorg overal ter wereld. Ook in 2022 heeft u alleen recht op vergoeding als de alarmcentrale de zorg coördineert.

Meer over de vergoeding voor spoedeisende zorg buitenland in 2022

Therapeutisch zwemmen

De vergoeding therapeutisch zwemmen in de aanvullende verzekeringen Plus en Top vervalt.

Vaccinaties

In de aanvullende verzekering Top zit een vergoeding van € 250,- voor vaccinaties. In 2022 kunt u hiervoor terecht bij een huisarts of een vaccinatiebureau dat voldoet aan de kwaliteitseisen van het LCR.

Vervoer stoffelijk overschot

In 2022 vervalt de vergoeding uit de aanvullende verzekeringen Slim, Start en Extra. De vergoeding uit de aanvullende verzekeringen Plus en Top blijft hetzelfde: 100%. Deze vergoeding geldt voor vervoer vanuit alle landen van de wereld. Ook in 2022 heeft u alleen recht op vergoeding als de alarmcentrale het vervoer coördineert.

Meer over de vergoeding voor vervoer stoffelijk overschot 2022