Vrouw in hal
Vrouw in hal

Vervoer stoffelijk overschot

Vervoer van stoffelijk overschot is het vervoer vanaf de plaats van overlijden naar Nederland.

Wat krijg je vergoed?

Jouw nabestaanden hebben recht op vergoeding van vervoer van jouw stoffelijk overschot vanaf de plaats van overlijden naar Nederland. Hieronder vallen de kosten van het transport zelf en de kosten van extra diensten die vereist zijn voor het transport.
Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering Geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Slim geen
Extra geen
Plus 100%
Top 100%

Waar kun je terecht

Er is alleen recht op vergoeding als de alarmcentrale het vervoer coördineert. Nabestaanden moeten binnen 24 uur of zo snel mogelijk nadat de behoefte aan de zorg is ontstaan, contact opnemen. Je bereikt de Alarmcentrale dag en nacht via:

+31 (0)570 68 73 33 (standaard tarief)

alarmcentrale@salland.nl

Eigen bijdrage

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen bijdrage.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.