Zittend ziekenvervoer

 

Zittend ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer:

 • naar een zorgaanbieder;
 • naar een instelling waarin je verblijft (niet voor een deel van een dag). Of vanuit deze instelling naar een persoon of instelling waar je een onderzoek of behandeling krijgt of waar je een prothese aangemeten krijgt of gaat passen.
 • naar jouw woning of een andere woning, als je komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de eerste drie punten.

In alle bovenstaande gevallen geldt dat de therapie of behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de Jeugdwet of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Let op: ambulancevervoer valt niet onder zittend ziekenvervoer.

 

Onder zittend ziekenvervoer valt ook vervoer in bijzondere situaties:

 • je bent in verband met de behandeling van een ziekte of aandoening langdurig aangewezen op vervoer. Het niet vergoeden van dat vervoer is voor jou bijzonder onredelijk. Aan de hand van verschillende gegevens bepalen wij of je alsnog recht hebt op vergoeding van het vervoer. Wij gebruiken hierbij de volgende formule: (het aantal weken dat de behandeling duurt) x (het aantal keren dat het vervoer per week nodig is voor de behandeling) x (de enkele reisafstand in kilometers voor het vervoer naar de zorgaanbieder) x 0,25. Als de uitkomst van deze berekening 250 of hoger is, heb je recht op vergoeding;
 • het vervoer van een begeleider. De begeleiding moet dan noodzakelijk zijn of het moet gaan om begeleiding van een verzekerde die jonger dan zestien jaar is. In bijzondere gevallen kunnen wij schriftelijke toestemming geven voor vervoer van twee begeleiders;
 • vervoer met een ander vervoermiddel dan per auto of het openbaar vervoer, als het vervoer per auto of het openbaar vervoer niet mogelijk is. Je hebt hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig;
 • vervoer over een afstand van meer dan 200 kilometer. Je hebt hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig.

Je krijgt de kosten van zittend ziekenvervoer vergoed als:

 • je nierdialyses moet ondergaan. Ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, valt hieronder;
 • je oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie moet ondergaan. Ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, valt hieronder;
 • je jezelf uitsluitend met een rolstoel kunt verplaatsen;
 • je zo slecht ziet dat je jezelf niet zonder begeleiding kunt verplaatsen;
 • de verzekerde jonger is dan achttien jaar en is aangewezen op intensieve kindzorg

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering
 • Per auto: vergoeding van €0,30 per kilometer*;
 • Reizen met laagste klasse van het openbaar vervoer.

 

* Het aantal kilometers berekenen wij aan de hand van de snelste route volgens de meest recente versie van de routeplanner van de ANWB (http://route.anwb.nl/routeplanner) door invoering van de postcode van herkomst en de postcode van bestemming.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Slim geen
Extra geen
Plus geen
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar

 

Wil je in aanmerking komen voor een vergoeding voor zittend ziekenvervoer? Stuur ons dan een aanvraagformulier dat is ingevuld door een huisarts of medisch specialist.

 

Wij moeten vooraf schriftelijke toestemming geven voor een vergoeding van zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering. Ook voor vergoeding van maximaal één begeleider (vanuit aanvullende verzekering Top, mits de begeleiding medisch noodzakelijk is) is vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Dien de aanvraag bij ons in met de reden van aanvraag en het voorschrift. Dien je een toestemmingsaanvraag in voor vergoeding van je begeleiding? Vergeet dan niet de toelichting van je verwijzer mee te sturen met daarin de noodzaak van de begeleiding.


Je kunt de aanvraag om toestemming sturen naar:

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

 

Je mag voor zittend ziekenvervoer je eigen auto gebruiken of die van iemand anders. Verder mag je je laten vervoeren door een (gecontracteerd) taxibedrijf of openbaarvervoerbedrijf. Vind met de zorgzoeker de gecontracteerde taxibedrijven in jouw buurt.

 

Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage van maximaal € 103,- per kalenderjaar.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten

verzekeringsvoorwaarden

aanvraagformulier

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar alle vergoedingen