Vrouw in hal
Vrouw in hal

Ziekenvervoer

Ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer onder andere naar een zorgaanbieder.

Ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer:

 • naar een zorgaanbieder;
 • naar een instelling waarin je verblijft. Of vanuit deze instelling naar een persoon of instelling waar je een onderzoek of behandeling krijgt of waar je een prothese aangemeten krijgt of gaat passen.
 • naar jouw woning of een andere woning, als je komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de eerste drie punten.

Wat krijg je vergoed?

In alle bovenstaande gevallen geldt dat de therapie of behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de Jeugdwet of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Let op: ambulancevervoer valt niet onder ziekenvervoer.

Onder ziekenvervoer valt ook vervoer in bijzondere situaties:

 • je bent in verband met de behandeling van een ziekte of aandoening langdurig aangewezen op vervoer. Het niet vergoeden van dat vervoer is voor jou bijzonder onredelijk. Aan de hand van verschillende gegevens bepalen wij of je alsnog recht hebt op vergoeding van het vervoer. Wij gebruiken hierbij de volgende formule: (het aantal weken dat de behandeling duurt) x (het aantal keren dat het vervoer per week nodig is voor de behandeling) x (de enkele reisafstand in kilometers voor het vervoer naar de zorgaanbieder) x 0,25. Als de uitkomst van deze berekening 250 of hoger is, heb je recht op vergoeding;
 • het vervoer van een begeleider. De begeleiding moet dan noodzakelijk zijn of het moet gaan om begeleiding van een verzekerde die jonger dan zestien jaar is. In bijzondere gevallen kunnen wij schriftelijke toestemming geven voor vervoer van twee begeleiders;
 • vervoer met een ander vervoermiddel dan per auto of het openbaar vervoer, als het vervoer per auto of het openbaar vervoer niet mogelijk is. Je hebt hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig;
 • vervoer over een afstand van meer dan 200 kilometer. Je hebt hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig.

Je krijgt de kosten van ziekenvervoer vergoed als:

 • je nierdialyses moet ondergaan. Ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, valt hieronder;
 • je oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie moet ondergaan. Ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, valt hieronder;
 • je jezelf uitsluitend met een rolstoel kunt verplaatsen;
 • je zo slecht ziet dat je jezelf niet zonder begeleiding kunt verplaatsen;
 • de verzekerde jonger is dan achttien jaar en is aangewezen op intensieve kindzorg;
 • je bent aangewezen tot geriatrische revalidatiezorg;
 • je bent aangewezen op dagbehandeling die in een groep wordt verleend en die onderdeel is van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking.

Kosten van overnachtingen

Je hebt recht op vergoeding van kosten van logeren in plaats van (een vergoeding van kosten van) ziekenvervoer:

 • als je recht hebt op ziekenvervoer; en
 • dit vervoer op tenminste drie achtereenvolgende dagen nodig is; en
 • het logeren doelmatiger en minder belastend voor je is dan het dagelijks op en neer reizen van huis naar de behandellocatie.

Je hebt dan recht op vervoer voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en op vergoeding van kosten van twee of meer overnachtingen in de buurt van de behandellocatie. De vergoeding voor de kosten van overnachtingen bedraagt maximaal € 77,50 per nacht. Je regelt je overnachting zelf.

Aanvraagformulier invullen

Wil je in aanmerking komen voor een vergoeding voor ziekenvervoer? Stuur ons dan een aanvraagformulier dat is ingevuld door een huisarts of medisch specialist.

Toestemming aanvragen

Wij moeten vooraf schriftelijke toestemming geven voor een vergoeding van  ziekenvervoer vanuit de basisverzekering. Ook voor vergoeding van maximaal één begeleider (vanuit aanvullende verzekering Top, mits de begeleiding medisch noodzakelijk is) is vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Dien de aanvraag bij ons in met de reden van aanvraag en het voorschrift. Dien je een toestemmingsaanvraag in voor vergoeding van je begeleiding? Vergeet dan niet de toelichting van je verwijzer mee te sturen met daarin de noodzaak van de begeleiding.

Je kunt de aanvraag om toestemming sturen naar:

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Waar kun je terecht

Voor ziekenvervoer met de (eigen) auto kunt u gebruik maken van een auto van uzelf of van iemand anders. Voor ziekenvervoer met de taxi mag u gebruik maken van een taxivervoerder. Voor ziekenvervoer met het openbaar vervoer mag u gebruik maken van een openbaar vervoerbedrijf. Kies je een taxibedrijf of openbaarvervoerbedrijf met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van het niet-gecontracteerde bedrijf hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor je eigen rekening.

Gecontracteerd ziekenvervoer (taxivervoer)

Ben je aangewezen op taxivervoer en wil je een gecontracteerd bedrijf kiezen? Laat je dan vervoeren door ZCN. Ziekenvervoer van ZCN rijdt 7 dagen per week, 24 uur per dag, in het hele land. Reserveer minimaal 24 uur van tevoren via:

 • Telefoon: 085-4879800 (van 8.30 – 17.00 uur)
 • Website: www.zcnvervoer.nl

Je kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

Aankomst en vertrek
Je reserveert een rit door een vertrektijd of de gewenste aankomsttijd aan te geven. Bij een gewenst aankomsttijdstip zal ZCN in overleg het vertrektijdstip bepalen. De taxi mag maximaal 15 minuten vóór, tot maximaal 15 minuten ná het afgesproken tijdstip komen om je op te halen. Als je bijvoorbeeld om 10.00 uur opgehaald wilt worden, rijdt de taxi dus tussen 09.45 en 10.15 uur bij je voor.

Route
Bij Ziekenvervoer reis je samen met andere passagiers. Daardoor reis je misschien niet altijd via de kortste route naar je bestemming. Hierbij geldt een maximum extra rijtijd van een half uur. De chauffeur zorgt dat je altijd minstens 10 minuten en maximaal 30 minuten voor je afspraak arriveert.

Retourritten
Een retourrit kun je op dezelfde dag bestellen. De taxi haalt je dan binnen 30 minuten op. Wanneer je de retourrit eerder bestelt dan staat de taxi uiteraard op het doorgegeven tijdstip klaar. Als je dialyse, chemotherapie of een bestraling hebt gehad, brengt ZCN je direct naar huis (zonder andere passagiers).

Terugbelservice
Het is prettig als je weet dat de taxi eraan komt. Als je gebruik maakt van de terugbelservice word je 5 tot 10 minuten voordat de taxi arriveert door de chauffeur gebeld. Bij de ritreservering kun je aangeven dat je gebruik wil maken van de terugbelservice. Geef je wel door op welk telefoonnummer je te bereiken bent?

Hulp door de chauffeur?
De chauffeur helpt je graag (wanneer gewenst) bij het in- en uitstappen. Als je het fijn vindt, begeleidt de chauffeur je ook van de voordeur naar de taxi en andersom. Verder maakt de chauffeur je veiligheidsgordel vast en/of zet deze je rolstoel vast en draagt je bagage.

Eigen bijdrage

Voor ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage van maximaal € 111,- per kalenderjaar.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico.

Belangrijke documenten

Aanvraagformulier (PDF)