Zittend ziekenvervoer

Vergoeding zittend ziekenvervoer 2018

 

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding zittend ziekenvervoer. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is zittend ziekenvervoer?

Zittend ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer:

 • naar een zorgaanbieder;
 • naar een instelling waarin je verblijft (niet voor een deel van een dag). Of vanuit deze instelling naar een persoon of instelling waar je een onderzoek of behandeling krijgt of waar je een prothese aangemeten krijgt of gaat passen.
 • naar jouw woning of een andere woning, als je komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de eerste drie punten.

In alle bovenstaande gevallen geldt dat de therapie of behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de Jeugdwet of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Let op: ambulancevervoer valt niet onder zittend ziekenvervoer.

 

Onder zittend ziekenvervoer valt ook vervoer in bijzondere situaties:

 • je bent in verband met de behandeling van een ziekte of aandoening langdurig aangewezen op vervoer. Het niet vergoeden van dat vervoer is voor jou bijzonder onredelijk;
 • het vervoer van een begeleider. De begeleiding moet dan noodzakelijk zijn of het moet gaan om begeleiding van een verzekerde die jonger dan zestien jaar is. In bijzondere gevallen kunnen wij schriftelijke toestemming geven voor vervoer van twee begeleiders;
 • vervoer met een ander vervoermiddel dan per auto of het openbaar vervoer, als het vervoer per auto of het openbaar vervoer niet mogelijk is. Je hebt hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig;
 • vervoer over een afstand van meer dan 200 kilometer. Je hebt hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig.

Wanneer heb ik recht op een vergoeding?

Je krijgt de kosten van zittend ziekenvervoer vergoed als:

 • je nierdialyses moet ondergaan;
 • je oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie moet ondergaan;
 • je jezelf uitsluitend met een rolstoel kunt verplaatsen;
 • je zo slecht ziet dat je jezelf niet zonder begeleiding kunt verplaatsen;
 • de verzekerde jonger is dan achttien jaar en is aangewezen op intensieve kindzorg.

Aanvraagformulier invullen

Wil je in aanmerking komen voor een vergoeding voor zittend ziekenvervoer? Stuur ons dan een aanvraagformulier dat is ingevuld door een huisarts of medisch specialist.

Vergoeding zittend ziekenvervoer in 2018

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Voorschrift nodig?
 • Per auto: vergoeding van €0,30 per kilometer*;
 • Reizen met laagste klasse van het openbaar vervoer.
Vanaf 18 jaar

Ja; maximaal € 101,- per kalenderjaar.

 

 

 

 

 

Ja

* Het aantal kilometers berekenen wij aan de hand van de snelste route volgens de meest recente versie van de routeplanner van de ANWB (http://route.anwb.nl/routeplanner) door invoering van de postcode van herkomst en de postcode van bestemming.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding Eigen bijdrage? Voorschrift nodig?
Start Geen n.v.t. n.v.t.
Slim Geen n.v.t. n.v.t.
Extra Geen n.v.t. n.v.t.
Plus Geen n.v.t. n.v.t.
Top Maximaal € 200,- per kalenderjaar. Maximaal € 101,- per kalenderjaar Ja

 

Raadpleeg voor meer informatie over vervoersvergoedingen de verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wie mag de zorg verlenen?

Je mag voor zittend ziekenvervoer je eigen auto gebruiken of die van iemand anders. Verder mag je je laten vervoeren door een (gecontracteerd) taxibedrijf of openbaarvervoerbedrijf. Vind met de zorgzoeker de gecontracteerde taxibedrijven in jouw buurt.

Toestemming aanvragen zittend ziekenvervoer

Wij moeten vooraf schriftelijke toestemming geven voor een vergoeding van zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering. Ook voor vergoeding van maximaal één begeleider (vanuit aanvullende verzekering Top, mits de begeleiding medisch noodzakelijk is) is vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Dien de aanvraag bij ons in met de reden van aanvraag en het voorschrift. Dien je een toestemmingsaanvraag in voor vergoeding van je begeleiding? Vergeet dan niet de toelichting van je verwijzer mee te sturen met daarin de noodzaak van de begeleiding.


Je kunt de aanvraag om toestemming sturen naar:

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

 

< Terug naar alle vergoedingen