Overige geneeskundige (huisartsen)zorg

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg is zorg die grenst aan huisartsenzorg. Hiervoor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit aparte prestatiebeschrijvingen vastgesteld. De overige geneeskundige (huisartsen)zorg omvat:

  • geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten;
  • koemelkallergie-test.

 

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100%

 

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

 

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • voor geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten:
    • een gekwalificeerde en landelijk geregistreerde arts, waarvan de criteria zijn bepaald door de Registratie commissie Geneeskundige Specialisten (RGS) van de KNMG;
  • voor koemelkallergie-test:
    • een zorgaanbieder die hiervoor door ons is gecontracteerd.

 

De kosten voor overige geneeskundige (huisartsen)zorg tellen niet mee voor het eigen risico.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar alle vergoedingen