Vrouw in hal
Vrouw in hal

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg is zorg die grenst aan huisartsenzorg. Hiervoor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit aparte prestatiebeschrijvingen vastgesteld. De overige geneeskundige (huisartsen)zorg omvat geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten.

Wat krijg je vergoed?

Wat is de dekking?

U heeft recht op vergoeding van kosten van overige geneeskundige (huisartsen)zorg die grenst aan huisartsenzorg en waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit prestatiebeschrijvingen heeft vastgesteld. De overige geneeskundige (huisartsen)zorg omvat:

  • geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten;
  • koemelkallergie test (Dubbelblinde Placebogecontroleerde Voedselprovocatietest).

Onder de overige geneeskundige (huisartsen)zorg valt niet de preventieve voetzorg. De dekking daarvan is op een andere plaats in deze verzekeringsvoorwaarden opgenomen.

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering  100% 

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant.

Waar kun je terecht

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • voor geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten:
    • een gekwalificeerde en landelijk geregistreerde arts, waarvan de criteria zijn bepaald door de Registratie commissie Geneeskundige Specialisten (RGS) van de KNMG;
  • voor koemelkallergie test (Dubbelblinde Placebogecontroleerde Voedselprovocatietest):
    • een zorgaanbieder die hiervoor door ons is gecontracteerd.

Eigen risico

De kosten voor overige geneeskundige (huisartsen)zorg tellen niet mee voor het eigen risico.