Vrouw in hal
Vrouw in hal

Audiologische zorg

Audiologische zorg bestaat onder andere uit: onderzoek naar de gehoorfunctie.

Audiologische zorg bestaat uit:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie;
  • advies over de aan te schaffen gehoorapparatuur;
  • voorlichting over het gebruik van de apparatuur;
  • noodzakelijke psychosociale zorg door problemen met de gestoorde gehoorfunctie;
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij kinderen.

Wat krijg je vergoed?

Verwijzing nodig

Je moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of triage-audicien. De verwijzing is twaalf maanden geldig, te rekenen vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

Waar kun je terecht

Een audiologisch centrum mag de zorg verlenen. Je vindt een audiologisch centrum via onze zorgzoeker.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.