Audiologische zorg

 Audiologische zorg bestaat uit:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie;
  • advies over de aan te schaffen gehoorapparatuur;
  • voorlichting over het gebruik van de apparatuur;
  • noodzakelijke psychosociale zorg door problemen met de gestoorde gehoorfunctie;
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij kinderen.
     

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100%

 

Je moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. De verwijzing is twaalf maanden geldig, te rekenen vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

 

Een audiologisch centrum mag de zorg verlenen. Je vindt een audiologisch centrum via onze zorgzoeker.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

 

Belangrijke documenten

 

Verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar alle vergoedingen