Vrouw in hal
Vrouw in hal

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

Je hebt recht op geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

Wat krijg je vergoed?

Je hebt recht op geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. Het gaat om zorg aan kwetsbare groepen, zoals ouderen met multiproblematiek, mensen met chronisch progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, de ziekte van Korsakov en multiple sclerose), mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking van achttien jaar en ouder. Bij deze zorg is aandacht voor het verbeteren van functionele autonomie, voorkomen van verergering van de beperkingen en het leren omgaan met de (voortschrijdende) beperkingen.

Je hebt geen recht op de zorg als je een Wlz-indicatie hebt of daarvoor in aanmerking komt.

Onder deze zorg valt niet:

  • zorg die deel uitmaakt van andere zorgvormen zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg.

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

Waar kun je terecht

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • een specialist ouderengeneeskunde
  • een arts verstandelijk gehandicapten
  • gezondheidszorgpsycholoog
  • klinisch psycholoog
  • kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • orthopedagoog.

Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde zorgaanbieder in jouw buurt.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.