Stoppen met roken-programma

Wil je graag stoppen met roken, maar denk je dat je daar wel wat hulp bij kunt gebruiken? Je kunt een speciaal ‘stoppen met roken’-programma volgen om van je verslaving af te komen, bijvoorbeeld met geneesmiddelen. Begeleiding bij stoppen met roken, anders dan via het programma, kan onderdeel zijn van huisartsenzorgmedisch specialistische zorgverloskundige zorg of basis ggz. Je hebt geen recht op een stoppen-met-roken-programma als je begeleiding bij stoppen met roken krijgt als onderdeel van ketenzorg.

 

Bij het voorschrijven van stoppen-met-roken medicatie is vermelding van de letters SMR op een recept voldoende. Huisartsen hoeven geen aanvullend formulier aan te leveren.

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering één 'stoppen met roken' programma per kalenderjaar

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Slim geen
Extra geen
Plus maximaal € 100,- per 3 kalenderjaren
Top maximaal € 200,- per 3 kalenderjaren

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • een huisarts die het stoppen-met-rokenprogramma biedt;
  • een zorgaanbieder die:
    • is geregistreerd in het Kwaliteitsregister stoppen met roken; en
    • het programma (de interventie) aanbiedt waarmee hij/zij geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister stoppen met roken. De aangeboden interventie moet voldoen aan de Zorgstandaard tabaksverslaving 2019. Het register is te raadplegen via www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl;

  • een door ons gecontracteerde zorgaanbieder voor stoppen met roken. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn te vinden op onze zorgzoeker.

Voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering moet de behandeling worden gegeven door een aanbieder van de Allen Carr cursus of door Prostop.

 

Let wel op: Ziekenhuizen hebben wij niet gecontracteerd voor Stoppen met Roken programma’s. Indien je, in het kader van een ziekenhuisbehandeling, zorg bij de longarts ontvangt om te stoppen met roken dan wordt medicatie niet vergoed.

 

GGZ instellingen hebben wij ook niet gecontracteerd voor Stoppen met Roken programma’s. Een psycholoog of psychiater mag wel advies geven over het stoppen met roken en medicatie uitschrijven, maar ook deze medicatie wordt niet vergoed.

 

Voor het 'Stoppen met roken' programma geldt geen verplicht eigen risico maar wel vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten 

verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar alle vergoedingen