Vrouw in hal
Vrouw in hal

Stoppen met roken-programma

Wil je graag stoppen met roken, maar denk je dat je daar wel wat hulp bij kunt gebruiken? Je kunt een speciaal ‘stoppen met roken’-programma volgen om van je verslaving af te komen, bijvoorbeeld met geneesmiddelen.

Begeleiding bij stoppen met roken, anders dan via het programma, kan onderdeel zijn van huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, verloskundige zorg of basis ggz. Je hebt geen recht op een stoppen-met-roken-programma als je begeleiding bij stoppen met roken krijgt als onderdeel van ketenzorg.

Wat krijg je vergoed?

Bij het voorschrijven van stoppen-met-roken medicatie is vermelding van de letters SMR op een recept voldoende. Huisartsen hoeven geen aanvullend formulier aan te leveren.

Waar kun je terecht

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • een huisarts die het stoppen-met-rokenprogramma biedt;
  • een zorgaanbieder die:
    • is geregistreerd in het Kwaliteitsregister stoppen met roken; en
    • de geboden interventie levert conform de zorgmodule Stoppen met Roken en welke voldoet aan de richtlijn ‘Behandeling van Tabaksverslaving en Stoppen met Roken ondersteuning’
  • een door ons gecontracteerde zorgaanbieder voor stoppen met roken. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn te vinden op onze zorgzoeker.

Eigen risico

Voor het 'Stoppen met roken' programma geldt geen verplicht eigen risico maar wel vrijwillig eigen risico.