Verloskundige zorg

Vergoeding verloskundige zorg 2018

 

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding verloskundige zorg. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is verloskundige zorg?

Verloskundige zorg is de zorg die jij en je baby vóór, tijdens en na de bevalling krijgen van een verloskundige. Daaronder valt onder andere een twintigwekenecho. Bij medische indicatie vallen ook een nekplooimeting en een NIPT-onderzoek onder de vergoeding. Wat er precies allemaal onder verloskundige zorg valt, lees je in de verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Heb ik een verwijzing nodig voor verloskundige zorg?

Ja, als je voor verloskundige zorg naar het ziekenhuis gaat, heb je een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of verloskundige.

Vergoeding verloskundige zorg 2018

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
100% Nee* Nee** n.v.t.

*Onder het eigen risico vallen wel:

 • de kosten van eventueel laboratoriumonderzoek op verzoek van jouw zorgaanbieder van verloskundige zorg;
 • de kosten van de NIPT;
 • indirecte kosten, zoals geneesmidden en vervoerskosten.

 

** Bij een medische indicatie voor bevalling in het ziekenhuis betaal je geen wettelijke eigen bijdrage voor het gebruik van de verloskamer. Beval je in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische indicatie, dan geldt de eigen bijdrage wel voor het gebruik van de verloskamer. De eigen bijdrage wordt op dezelfde manier berekend als de kosten van kraamzorg in een instelling.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage?* Verwijzing nodig?
Start Geen nee n.v.t.
Slim Geen nee n.v.t.
Extra Geen nee n.v.t.
Plus 60% vergoeding wettelijke eigen bijdrage 40% van de wettelijke eigen bijdrage n.v.t.
Top 60% vergoeding wettelijke eigen bijdrage 40% van de wettelijke eigen bijdrage n.v.t.

*De wettelijke eigen bijdrage geldt alleen als je geen medische indicatie hebt voor een bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum. Heb je wel een medische indicatie? Dan hoef je geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

 

Wie mag de zorg verlenen?

 

Je kunt verloskundige zorg afnemen van:

 • een verloskundige;
 • een huisarts;
 • een ziekenhuis;
 • een geboortecentrum;
 • een geboortezorgorganisatie die door ons gecontracteerd is;
 • (alleen voor echoscopisch onderzoek) een echoscopisch centrum.

Prenatale screening mag alleen worden verleend als de hiervoor genoemde zorgaanbieder:

 • een vergunning heeft op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek; of
 • een samenwerkingsafspraak heeft met een regionaal centrum dat beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek.

Zonder medische indicatie kun je alleen terecht bij zorgverleners die de juiste vergunningen hebben voor counseling, de echo’s en de prenatale screening. Meer informatie vind je in de verzekeringsvoorwaarden (PDF).
 

Heb je geen medische indicatie voor een NIPT? Dan kun je sinds 1 april 2017 toch een NIPT laten doen. Deze wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar valt onder de subsidieregeling van de overheid. Je betaalt hiervoor zelf €175,- aan de instantie die de NIPT uitvoert


Je vindt gecontracteerde geboortecentra bij  jou in de buurt via onze zorgzoeker.

< Terug naar alle vergoedingen