Verloskundige zorg

Verloskundige zorg is de zorg die jij en je baby vóór, tijdens en na de bevalling krijgen van een verloskundige. Daaronder valt onder andere een twintigwekenecho. Bij medische indicatie vallen ook een nekplooimeting en een NIPT-onderzoek onder de vergoeding. Wat er precies allemaal onder verloskundige zorg valt, lees je in de verzekeringsvoorwaarden.

 

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100%

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Slim geen
Extra geen
Plus 60% van de wettelijke eigen bijdrage*
Top 60% van de wettelijke eigen bijdrage*

 

*De wettelijke eigen bijdrage geldt alleen als je geen medische indicatie hebt voor een bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum. Heb je wel een medische indicatie? Dan hoef je geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

 

Als je voor verloskundige zorg naar het ziekenhuis gaat, heb je een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of verloskundige.

 

Je kunt verloskundige zorg afnemen van:

 • een verloskundige;
 • een huisarts;
 • een ziekenhuis;
 • een geboortecentrum;
 • een geboortezorgorganisatie die door ons gecontracteerd is;
 • (alleen voor echoscopisch onderzoek) een echoscopisch centrum.

Prenatale screening mag alleen worden verleend als de hiervoor genoemde zorgaanbieder:

 • een vergunning heeft op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek; of
 • een samenwerkingsafspraak heeft met een regionaal centrum dat beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek.

Zonder medische indicatie kun je alleen terecht bij zorgverleners die de juiste vergunningen hebben voor counseling, de echo’s en de prenatale screening. Meer informatie vind je in de verzekeringsvoorwaarden.
 

Heb je geen medische indicatie voor een NIPT? Dan kun je sinds 1 april 2017 toch een NIPT laten doen. Deze wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar valt onder de subsidieregeling van de overheid. Je betaalt hiervoor zelf €175,- aan de instantie die de NIPT uitvoert


Je vindt gecontracteerde geboortecentra bij  jou in de buurt via onze zorgzoeker.

 

Wanneer er sprake is van een wettelijke eigen bijdrage moet je 40% zelf betalen.

 

Verloskundig zorg valt niet onder het wettelijke of eventueel vrijwillig eigen risico.

 

Onder het eigen risico vallen wel:

 • de kosten van eventueel laboratoriumonderzoek op verzoek van jouw zorgaanbieder van verloskundige zorg;
 • de kosten van de NIPT;
 • indirecte kosten, zoals geneesmidden en vervoerskosten.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

< Terug naar alle vergoedingen