Vrouw in hal
Vrouw in hal

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Je hebt recht op zintuiglijk gehandicaptenzorg als je een ernstige beperking hebt bij het zien of horen of ernstige spraak-/taalmoeilijkheden hebt. Zintuiglijk gehandicaptenzorg is gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van de beperking, met als doel om jou zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Wat krijg je vergoed?

De zorg bestaat uit:

 • het stellen van een diagnose;
 • hulp die zich richt op het psychisch leren omgaan met de beperking;
 • hulp die de beperking opheft of compenseert, waardoor je zelfredzaamheid wordt vergroot.

De zorg omvat ook de ‘medebehandeling' van de mensen om je heen. Zij leren vaardigheden zodat ze je kunnen helpen. Ook dit valt onder de dekking van jouw zorgverzekering.

Je komt voor een vergoeding in aanmerking als je voldoet aan een aantal criteria.

Beperking bij het zien
Voor het recht op de zorg in verband met een beperking bij het zien moet sprake zijn van:

 • een gezichtsscherpte van < 0.3 aan het beste oog;
 • een gezichtsveld < 30 graden, of;
 • een gezichtsscherpte tussen 0.3 en 0.5 aan het beste oog met daaraan gerelateerde ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. 

Beperking bij het horen
Voor het recht op de zorg in verband met een gehoorbeperking is sprake als:

 • het drempelverlies bij het audiogram ten minste 35 dB bedraagt, verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen, of
 • als het drempelverlies groter is dan 25 dB bij meting volgens de Fletcher index, het gemiddelde verlies bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz.

Spraak- en taalmoeilijkheden
Je komt in aanmerking voor zorg als je maximaal 22 jaar oud bent. Je moet ernstige problemen hebben met het aanleren van jouw moedertaal door neurobiologische en/of neuropsychologische factoren. Andere problematiek (psychiatrisch, fysiologisch, neurologisch) moet ondergeschikt zijn aan de taalontwikkelingsstoornis.

Let op: Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen, dan betaal je een deel zelf.

Verwijzing nodig

Je moet een eerste verwijzing hebben van een medisch specialist of van een klinisch fysisch-audioloog. Een tweede of volgende verwijzing moet je hebben van een medisch specialist, klinisch fysisch-audioloog, jeugdarts of huisarts. Een tweede of volgende verwijzing is niet nodig als je een visuele beperking hebt en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • je hebt al eerder zintuigelijk gehandicaptenzorg voor de visuele beperking ontvangen;
 • er is sprake van een verandering in je medische of persoonlijke situatie, waardoor je een nieuwe hulpvraag hebt;
 • de zorgaanbieder die de zintuiglijk gehandicaptenzorg levert, stelt vast dat je een eenvoudige hulpvraag hebt, die beantwoord kan worden binnen een kort programma, het zogenoemde zorgprogramma 11.

Toestemming aanvragen

Je moet schriftelijke toestemming van ons hebben voor een opname voor zintuiglijk gehandicaptenzorg voordat de opname is gestart. Bij de aanvraag moet je (een kopie van) het behandelplan meesturen. Je kunt de aanvraag sturen naar:

ZorgDirect
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Waar kun je terecht

Een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg mag de zorg verlenen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener
Voor een opname voor zintuiglijk gehandicaptenzorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat de opname is gestart. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) het behandelplan meesturen. In dit geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (PDF). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor je eigen rekening.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.