Diëtetiek

Diëtetiek is voorlichting vanuit medisch oogpunt over voeding en eetgewoonten en behandeling door dieettherapie gericht op het opheffen verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare ziekten of klachten, gegeven door een diëtist. Je hebt geen recht op diëtetiek als je deze zorg al ontvangt voor dezelfde aandoening in het kader van ketenzorg of in het kader van gecombineerde leefstijlinterventie.

Als je vanwege bijvoorbeeld een aandoening een speciaal dieet of aangepaste voeding nodig hebt, heb je recht op vergoeding van diëtetiek. Je hebt geen recht op diëtetiek als je deze zorg al ontvangt voor dezelfde aandoening in het kader van ketenzorg.

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering maximaal drie behandeluren per kalenderjaar

 

Je hebt een verwijzing nodig als je naar een niet-gecontracteerde diëtist gaat. Deze verwijzing mag worden afgegeven door een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, bedrijfsarts of specialist ouderengeneeskunde. Als je een rekening indient, stuur dan een kopie van de verwijzing mee.

 

Let op! Je hebt geen verwijzing nodig als je naar een diëtist wilt gaan die de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg heeft afgerond. Op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl kun je opzoeken of dit het geval is. Er moet dan ‘DT’ onder de naam van de betreffende diëtist staan. 

 

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • diëtetiek voor de ziekte van Parkinson: een diëtist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze diëtisten zijn te vinden op onze zorgzoeker. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018;
  • overige diëtetiek: een diëtist Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde diëtist in jouw buurt.

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Belangrijke documenten

 

verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.


< Terug naar alle vergoedingen