Gecombineerde leefstijlinterventie

Een gecombineerde leefstijlinterventie omvat een combinatie van interventies gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering. Een gecombineerde leefstijlinterventie wordt in de vorm van een zorgprogramma aangeboden. Het zorgprogramma bestaat uit individuele sessies en sessies die in groepsverband worden aangeboden en maakt onderscheid in een behandelfase en een onderhoudsfase. De totale doorlooptijd van het zorgprogramma is 24 aaneengesloten maanden.

 

Je hebt recht op vergoeding van kosten van een gecombineerde leefstijlinterventie, als je minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) hebt volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas.

Je hebt recht op vergoeding van de zorgprogramma's die staan in de lijst Aangewezen zorgprogramma’s gecombineerde leefstijlinterventie.

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering

100%

Als de kosten onredelijk hoog uitvallen, betaal je een gedeelte zelf.

 

Om in aanmerking te komen voor gecombineerde leefstijlinterventie, heb je een verwijzing nodig van een huisarts.

 

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • zorgaanbieder, die minimaal voldoet aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach en als leefstijlcoach staat geregistreerd in het register van de Beroepsvereniging van Leefstijlcoaches Nederland (BLCN);
  • fysiotherapeut, die minimaal voldoet aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach en die met aantekening 'leefstijlcoaching' staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van een relevante beroepsvereniging;
  • oefentherapeut, die minimaal voldoet aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach en die met aantekening 'leefstijlcoaching' staat geregistreerd in staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici;
  • diëtist, die minimaal voldoet aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach en die met aantekening 'leefstijlcoaching' staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici;
  • een door ons gecontracteerde zorggroep.

 

 

Je betaalt geen eigen risico voor gecombineerde leefstijlinterventie.

 

 

Belangrijke documenten

verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Aangewezen zorgprogramma's gecombineerde leefstijlinterventie

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.


< Terug naar alle vergoedingen