Vrouw in hal
Vrouw in hal

De ledenraad van Eno; wie zijn wij en wat doen we?

De ledenrad (deze link opent op eno.nl) bestaat uit een afvaardiging van iedereen die bij een van de labels van Eno verzekerd is. De raad bestaat uit 21 leden en heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de raad van bestuur van Eno.

Ook behoort het tot onze taak om de jaarrekening te controleren en de raad van commissarissen (RvC) en de raad van bestuur te benoemen. We hebben minimaal 8 keer per jaar overleg; 4 keer informeel en 4 keer formeel met de raad van Bestuur en de RvC.

Een belangrijk onderwerp waar we op dit moment mee bezig zijn, is de inspraak van verzekerden (van jou dus) op het gebied van klantcommunicatiebeleid en zorginkoopbeleid. De regering heeft de zorgverzekeraars verplicht om de verzekerden meer inspraak te geven op deze deelgebieden. Daarbij is ook een actieve rol voor de ledenraad opgenomen.

In de wet (die is aangenomen op 6 maart 2020) staat het zo verwoord: “Het aan alle individuele verzekerden bieden van de gelegenheid om hun meningen en wensen kenbaar te maken (verzekerdeninspraak) ten aanzien van de door de zorgverzekeraar en vertegenwoordiging afgesproken onderdelen van het beleid, waaronder in elk geval het zorginkoopbeleid en het klantcommunicatiebeleid.”

Op dit moment zijn we bezig om dit invulling te geven en we hopen nog dit jaar tijdens een bijeenkomst van Eno jouw wensen en meningen over deze onderwerpen te inventariseren. Aan de hand van de uitkomsten van deze bijeenkomst beoordeelt Eno of het beleid aangepast moet worden. Hierover wordt ook naar verzekerden gecommuniceerd.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen en later dit jaar volgt vanuit Eno een uitnodiging voor verzekerden om zich in te schrijven voor deelname aan de bijeenkomst.

We hopen je snel te ontmoeten en te horen wat er onder jullie leeft.

Wil je ook lid worden van de ledenraad?

Tot slot wijzen wij je graag op de vacatures in de ledenraad. Heb je interesse? Bekijk dan de vacaturetekst en reageer snel. Wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort!