• Home
  • Voorkeursbeleid geneesmiddelen

Voorkeursbeleid geneesmiddelen

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en werking worden vaak door meerdere fabrikanten op de markt gebracht. Deze medicijnen zijn van gelijke kwaliteit, maar verschillen van naam en verpakking. Ook de prijs is anders. Wij vergoeden vanaf 1 januari 2019 van deze groep vergelijkbare medicijnen alléén de variant met de laagste prijs. Dit noemen we het ‘voorkeursbeleid’. Zo houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Wat schrijft de arts voor?

Een arts schrijft op het recept de werkzame stof die je nodig hebt, in plaats van de merknaam van het geneesmiddel. De apotheker geeft op basis van de werkzame stof het voorkeursgeneesmiddel aan je mee.

Hetzelfde medicijn, een andere verpakking

Je kunt van de apotheek geneesmiddelen krijgen die misschien een andere naam of verpakking hebben dan je gewend bent. Ook kan het medicijn een andere kleur of vorm hebben, maar het heeft nog steeds dezelfde eigenschappen als het medicijn dat je nu gebruikt.

Om welke geneesmiddelen gaat het?

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen controleert geneesmiddelen op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. De minister bepaalt of geneesmiddelen onderling uitwisselbaar zijn; dus of ze dezelfde werkzame stof, sterkte, werking en toedieningsvorm hebben. Van die gecontroleerde medicijnen kiezen wij het medicijn met de laagste prijs als voorkeursgeneesmiddel. De lijst met voorkeursmedicijnen vind je hier. Uw apotheker heeft deze lijst ook.

Géén eigen risico

De kosten voor voorkeursmiddelen vallen niet onder het verplicht en vrijwillig eigen risico. Bij de uitgifte van een geneesmiddel brengt de apotheek ook terhandstellingskosten in rekening. Deze kosten vallen wel onder het eigen risico.


Deze kosten zijn een vergoeding voor de werkzaamheden die de apotheek voor je verricht. Het gaat hierbij onder andere om receptcontrole en de uitgifte van het geneesmiddel, het actualiseren van je medicatiedossier en het controleren of het geneesmiddel tegelijkertijd gebruikt kan worden met eventuele andere geneesmiddelen die je gebruikt.

Minder wisselingen

Kreeg je voorheen regelmatig een ander geneesmiddel van de apotheek? Dankzij het voorkeursbeleid staat de keuze voor een bepaald geneesmiddel voor een langere tijd vast, waardoor je niet hoeft te wisselen van geneesmiddel.

Wat als je het voorkeursgeneesmiddel niet kunt of wilt gebruiken?

Je hebt recht op vergoeding van het voorkeursgeneesmiddel. Als het in jouw situatie medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken, kunnen wij afwijken van het voorkeursbeleid. Als er sprake is van medische noodzaak krijg je het geneesmiddel volledig vergoed. Wanneer je een niet-voorkeursgeneesmiddel afneemt zonder medische noodzaak, zijn de kosten van het medicijn volledig voor eigen rekening. In beide gevallen betaal je wel eigen risico.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over het voorkeursbeleid voor geneesmiddelen? De antwoorden op veelgestelde vragen staan op een aparte pagina. Wil je liever persoonlijk contact? Bel dan gerust met onze Zorgadvieslijn via 088 687 74 74.