Fraudebeleid

Helaas hebben ook wij als zorgverzekeraar te maken met fraude. Bijvoorbeeld wanneer een verzekerde of zorgverlener een rekening indient voor zorg die in de praktijk nooit is geleverd. Jij als verzekerde kunt daar last van hebben. Wanneer er veel zorgkosten onterecht gedeclareerd worden, kan dit een hogere premie voor de zorgverzekering tot gevolg hebben. Een actief fraudebeleid is dan ook van groot belang.

Wat doen we bij een vermoeden van fraude?

Bij bedreigend gedrag kunnen wij persoonsgegevens van een zorgverlener of verzekerde vastleggen in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Dit gebeurt volgens de regels van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Het EVR wordt door financiële instellingen gebruikt om de integriteit van klanten en relaties te beoordelen. Wij kunnen het EVR toetsen via de centrale databank van Stichting CIS.

Wat doen we bij fraude?

Als wij fraude constateren dan kunnen wij de gegevens laten opnemen in het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH) of andere tussen verzekeraars erkende signaleringssystemen van fraude. De vastlegging van gegevens gebeurt volgens de regels van het FISH Protocol (PDF). Ook doen wij aangifte bij het Openbaar Ministerie. Wij verhalen de door ons geleden schade op de fraudeur.

Wil jij een vermoeden van fraude melden?

Ook jij kunt helpen om fraude terug te dringen. Denk je dat een zorgverlener een niet uitgevoerde behandeling op zijn rekening heeft gezet of twijfel je aan de bedragen of behandeltijden die zijn gefactureerd? Op de website van Eno, de moedermaatschappij van ZorgDirect, kun je meer lezen over ons fraudebeleid en de maatregelen die wij nemen als blijkt dat er inderdaad sprake is van fraude.

Vragen over ons fraudebeleid kun je stellen via fraudeloket@eno.nl. Dit e-mailadres kun je ook gebruiken om een vermoeden van fraude aan ons door te geven. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk om met de door jou verstrekte gegevens.