Vrouw in hal
Vrouw in hal

Huisartsenzorg

Huisartsenzorg omvat zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Onderzoeken die de huisarts door anderen laat doen en die apart in rekening worden gebracht, zoals laboratoriumtests, vallen hier niet onder.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100% 

Belangrijke zaken

Huisartsenzorg mag worden verleend door een huisarts. Vind met onze zorgzoeker een huisarts in jouw buurt.

Eigen risico

De kosten voor de huisarts tellen niet mee voor het eigen risico.