Ambulancevervoer

Vergoeding ambulancevervoer 2018

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding ambulancevervoer. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is ambulancevervoer?

Ambulancevervoer is ziekenvervoer per ambulance over een afstand van maximaal 200 kilometer:

  • naar een zorgaanbieder.
  • naar een instelling waarin je verblijft (niet voor een deel van de dag). Of vanuit deze instelling naar een persoon of instelling waar je een onderzoek of behandeling krijgt of waar je een prothese aangemeten krijgt of gaat passen.
  • naar een persoon bij wie of een instelling waarin een verzekerde jonger dan 18 jaar geestelijke gezondheidszorg ontvangt.
  • naar jouw woning of een andere woning, als je komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de eerste drie punten.

In alle bovenstaande gevallen geldt dat de therapie of behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de Jeugdwet of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Het ziekenvervoer omvat ook het vervoer van een begeleider. De begeleiding moet dan noodzakelijk zijn of het moet gaan om de begeleiding van een verzekerde die jonger dan zestien jaar is. In bijzondere gevallen kunnen wij schriftelijke toestemming geven voor vervoer van twee begeleiders.

 

Je kunt bij ons vooraf toestemming vragen voor vergoeding van vervoer met een ander vervoermiddel of voor vervoer over een afstand van meer dan 200 kilometer. Wanneer wij hiervoor schriftelijke toestemming hebben gegeven, kom je voor vergoeding in aanmerking.

Vergoeding ambulancevervoer bij ZorgDirect in 2018

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Toestemming nodig?
100% ja nee In sommige gevallen

 

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Toestemming nodig?
Start geen n.v.t. n.v.t.
Slim geen n.v.t. n.v.t.
Extra geen n.v.t. n.v.t.
Plus geen n.v.t. n.v.t.
Top geen n.v.t. n.v.t.

 

 

 

Wie mag de zorg verlenen?

Je kunt voor ambulancevervoer terecht bij een ambulancevervoerder met een erkende vergunning.

Voorschrift nodig

Je hebt een voorschrift nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist of verloskundige. Deze voorwaarde geldt niet als er sprake is van spoedeisende zorg.

Toestemming ambulancevervoer aanvragen

In de volgende situaties moet je vooraf toestemming aan ons vragen:

  1. vervoer over een afstand van meer dan 200 km;
  2. vervoer met een ander vervoermiddel dan een ambulance.

In spoedeisende gevallen is vooraf toestemming aanvragen natuurlijk niet verplicht.

Wanneer je toestemming aanvraagt, moet je een verslag meesturen van jouw behandelend arts waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de motivatie voor de aanvraag staan. Je aanvraag kun je sturen naar:

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

 

< Terug naar alle vergoedingen