Revalidatiezorg

 

Na een ongeval, ernstige ziekte of medische ingreep moet je soms herstellen. Het herstel en al het werk dat hierbij komt kijken, wordt revalidatie genoemd. Een team van verschillende deskundigen verleent revalidatiezorg, onder leiding van een medisch specialist.

 

Let op: er geldt een andere vergoedingsregeling voor geriatrische revalidatiezorg.

 

Je hebt recht op een vergoeding wanneer je een stoornis of beperking hebt in het vermogen om te bewegen, of een aandoening van het centraal zenuwstelsel waardoor je beperkt bent in de communicatie, het verstandelijk vermogen of het gedrag.

 

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering

100%

Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen dat moet je een gedeelte zelf betalen

 

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, sportarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of bedrijfsarts.

 

Voor revalidatiezorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet je schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat je de zorg krijgt. Bij de aanvraag stuur je (een kopie van) een rapportage van de behandelend arts mee met de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en het voorgestelde behandelplan (zorgactiviteit).

 

Revalidatiezorg mag worden verleend door een ziekenhuis en een revalidatiecentrum. De zorg moet worden verleend onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts (hoofdbehandelaar).

 

Vind met onze zorgzoeker door ons gecontracteerde ziekenhuizen en revalidatiecentra bij jou in de buurt.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.


< Terug naar alle vergoedingen