Geriatrische revalidatiezorg

Vergoeding geriatrische revalidatiezorg 2018

 

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding geriatrische revalidatiezorg. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is geriatrische revalidatiezorg?

Onder geriatrische revalidatiezorg verstaan we zorg in verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leer- en trainbaarheid die specialisten ouderengeneeskunde verlenen.

 

Geriatrische revalidatiezorg richt zich op het zodanig verminderen van de functionele beperkingen dat je kunt terugkeren naar je thuissituatie.

Wanneer kom ik voor een vergoeding in aanmerking?

Je hebt recht op een vergoeding van geriatrische revalidatiezorg als:

 

  • je bent opgenomen (er is sprake van verblijf) bij de start van de zorg; en
  • de revalidatiezorg binnen een week plaatsvindt na een ziekenhuisopname waar je medisch specialistische zorg hebt gekregen. Voor de ziekenhuisopname was je niet voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis. Dit geldt niet als je een acute aandoening hebt en daardoor sprake is van acute mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid en je hier voorafgaand aan de geriatrische revalidatiezorg al medisch specialistische zorg voor hebt ontvangen.

Heb ik een verwijzing nodig voor geriatrische revalidatiezorg?

Ja, voor geriatrische revalidatiezorg heb je een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

 

Geriatrische revalidatiezorg duurt in principe maximaal zes maanden. In bijzondere situaties kunnen wij een langere periode toestaan. Je hebt hiervoor wel schriftelijke toestemming van ons nodig. Denk erom dat je de toestemming aanvraagt voordat de periode van zes maanden is verlopen.

Vergoeding geriatrische revalidatiezorg 2018

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
100%

Alleen als de kosten onredelijk hoog zijn, zul je een gedeelte zelf moeten betalen.

Ja Nee Ja

 

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start Geen N.v.t. N.v.t.
Slim Geen N.v.t. N.v.t.
Extra Geen N.v.t. N.v.t.
Plus Geen N.v.t. N.v.t.
Top Geen N.v.t. N.v.t.

 

Wie mag de zorg verlenen?

 

Geriatrische revalidatiezorg mag worden verleend door een ziekenhuis, een revalidatiecentrum en een instelling voor geriatrische revalidatiezorg. De zorg moet worden verleend onder eindverantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde (hoofdbehandelaar). Vind met onze zorgzoeker gecontracteerde zorgaanbieders van geriatrische revalidatiezorg in jouw buurt.

Hoe kan ik toestemming vragen?

Wil je een vergoeding van geriatrische revalidatiezorg voor een periode langer dan zes maanden, dan heb je schriftelijke toestemming van ons nodig. Let op: vraag de toestemming voordat de periode van zes maanden is afgelopen. Stuur bij de aanvraag voor de zorg de volgende gegevens mee:

  • De reden waarom het voor jou nog niet mogelijk is om na zes maanden revalideren terug te keren naar huis
  • Het behandelplan voor verdere behandeling, inclusief de verwachtingen voor het herstel, de terugkeer naar je thuissituatie en de verwachte duur van je verdere behandeling

Stuur de aanvraag naar:

 

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.


< Terug naar alle vergoedingen
 

*Geriatrische revalidatiezorg duurt in principe maximaal zes maanden. In bijzondere situaties kunnen wij een langere periode toestaan. Je hebt hiervoor wel schriftelijke toestemming van ons nodig. Denk erom dat je de toestemming aanvraagt voordat de periode van zes maanden is verlopen.